Den britiske regering ønsker at regulere “strejke” og låntagning inden for De-Fi

Sidst opdateret: 7 juli 2022

Flere og flere lande finder det nødvendigt at regulere krypto. For mange investorer er det en blokade, da nogle lande trækker hårdt i tøjlerne. Storbritannien går forrest ved at skabe et skattesystem med input fra dem, der er direkte berørt.

En indkaldelse af beviser

Regeringen har anmodet om en “call for evidence”, da den leder efter metoder til at regulere og eventuelt beskatte krypto inden for Decentralised Finance (De-Fi). Hvorvidt denne skat vil være positiv eller negativ vil afhænge af resultaterne af denne indkaldelse.

Initiativet kommer fra den britiske regerings skattemyndighed kaldet “Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC)”. Man skulle tro, at kryptoinvestorer burde være bange for de britiske skattemyndigheder, men indkaldelsen viser, at det ikke er så slemt:

“Regeringen er især interesseret i, om den administrative byrde og de administrative omkostninger kan reduceres for skatteydere, der er involveret i denne aktivitet, og om den skattemæssige behandling kan tilpasses bedre til den underliggende økonomi i de involverede transaktioner”, står der i indkaldelsen.

Hele De-Fi vinklen bliver sat i tvivl

Det Forenede Kongerige annoncerede i april en pakke af foranstaltninger, “der skal sikre, at den britiske sektor for finansielle tjenesteydelser fortsat er på forkant med teknologien, tiltrækker investeringer og arbejdspladser og udvider forbrugernes valgmuligheder”.

Da de ikke ønsker at stå i vejen for udviklingen inden for krypto, går de derfor i dialog med “investorer, fagfolk og virksomheder, der er involveret i FiFi-branchen, herunder teknologi- og finansielle servicevirksomheder; brancheforeninger og repræsentative organer; akademiske institutioner og tænketanke; samt juridiske, revisions- og skatterådgivningsfirmaer”.

Så det bliver en stor opgave og vil også tage meget tid. HMRC siger dog, at det ikke bør tage mere end to måneder. Faktisk er slutdatoen for denne proces den 31. august.

Kritisk bemærkning

Alligevel er den britiske regering meget nuanceret i sin tilgang. Dette er logisk, da andre lande har et mere kritisk syn på krypto. HMRC erklærede, at foranstaltningerne også omfatter “en hensigt om at overveje og, hvor det er relevant, imødegå bekymringer, som interessenter har rejst om den skattemæssige behandling af DeFi-lån og -strejke”.

Author
  • Florian Feidenfelder

    Florian Feidenfelder is a seasoned cryptocurrency trader and technical analyst with over 10 years of hands-on experience analyzing and investing in digital asset markets. After obtaining his bachelor's degree in Finance from the London School of Economics, he worked for major investment banks like JP Morgan, helping build trading systems and risk models for blockchain assets.

    Florian later founded Crypto Insights, a leading research firm providing actionable intelligence on crypto investments to hedge funds and family offices worldwide. He is the author of the bestseller "Mastering Bitcoin Trading" and has been featured in prominent publications like the Wall Street Journal, Bloomberg, and Barron's for his insights on blockchain technologies.

    With extensive knowledge spanning the early days of Bitcoin to today's explosive DeFi landscape, Florian lends his real-world expertise to guide both new entrants and seasoned professionals in capitalizing on the wealth-creating potential of crypto trading while effectively managing its inherent volatility risks.

error: Alert: Content is protected !!