EU ønsker ny regulator for bitcoin og kryptovaluta

Sidst opdateret: 22 august 2022

Den Europæiske Union er ved at oprette en helt ny reguleringsmyndighed for at få bedre styr på kryptovaluta og dens industri. Denne regulator vil være ansvarlig for hele Unionen.

En del af bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Tilsynsmyndigheden, som endnu ikke er udpeget, skal falde ind under AML, en forkortelse for anti-hvidvaskning af penge. Det er en bred pakke af EU-politikker mod hvidvaskning af penge. AML omfatter også pakken om markeder for kryptoaktiver og den kontroversielle forordning om overførsel af midler.

I juli sidste år delte Europa-Kommissionen et forslag til det sjette AML/CFT-direktiv, eller AMLD6. Det Europæiske Råd udsendte sin version i juni. Efter sommerferien i august er det Europa-Parlamentets tur. Efter godkendelsen skal de tre EU-organer forhandle om den faktiske gennemførelse.

Aftale om ånden i lovgivningen om kryptovaluta

De tre organer synes at være enige om den retning, som den nye lovgivning skal gå, nemlig at mindske hvidvaskning af penge gennem direkte tilsyn med kryptovirksomheder i EU.

Europa-Parlamentet har faktisk altid været det mest aggressive af de tre organer, når det gælder regulering af kryptovalutaer. Det er derfor usandsynligt, at Parlamentet vil modsætte sig oprettelsen af en ny kryptoregulator.

Krypto-virksomheder bliver finansielle tjenesteydere

Tilsynsmyndigheden, også kaldet “Anti-Money Laundering Authority” eller “AMLA”, vil i det mindste kontrollere “risikable” krypto-virksomheder direkte som finansielle tjenesteudbydere. Det er i hvert fald, hvad der står i Kommissionens og Rådets forelagte versioner.

“Tilsyn på EU-niveau bestående af en hub-and-spoke-model – dvs. en tilsynsmyndighed på EU-niveau med kompetence til direkte tilsyn med visse finansielle institutioner (FI’er), indirekte tilsyn/koordinering af de øvrige FI’er og en koordinerende rolle for tilsyn med den ikke-finansielle sektor som et første skridt.”

Fra medlemsstaterne til Europa

En grænseoverskridende tilsynsmyndighed ændrer meget ved den nuværende situation. Tidligere AML-direktiver fra 2015 og 2018 fastsatte standarder for, at medlemsstaterne skal indsamle og stille data til rådighed, f.eks. oplysninger om reelt ejerskab af virksomheder.

Overvej for eksempel, hvordan Nederlandene kræver, at alle kryptoselskaber skal have en (betalt) registrering hos De Nederlandsche Bank. For at komme på dette register skal virksomhederne overholde et specifikt sæt regler, som kun gælder for kryptovirksomheder, der ønsker at tilbyde deres varer i Nederlandene (så det gælder også internationale virksomheder som Binance).

Andre lande har andre regler, så kryptovirksomheder skal indgive en separat ansøgning i hvert EU-land.

Godt for europæiske kryptovirksomheder

De juridiske afdelinger i de forskellige kryptovirksomheder arbejder på overarbejde på grund af fragmenteringen, i hvert fald hvis de ønsker at drive forretning i andre europæiske lande.

I den henseende virker det bedre for kryptoindustrien, at der vil være én regulator i Europa i stedet for at hvert land har sin egen regulator. Om det er godt eller skidt afhænger også af kravene og de involverede omkostninger.

AMLD5 fastslog, at medlemsstaterne bør behandle kryptobørser som finansielle institutioner. Men den gennemførelse blev overladt til medlemsstaterne. Nogle lande fortolkede disse regler anderledes end andre. Nederlandene var som altid klassens gode dreng og gennemførte hurtigt registreringen hos DNB.

Uafhængige forhandlinger

Det er endnu ikke 100 % klart, hvornår den nye europæiske tilsynsmyndighed kan starte. Det afhænger af forhandlingerne mellem Europa-Parlamentet og de efterfølgende triloger, som Kommissionen er involveret i. Gennemførelsen af forordningen, herunder bemandingen af tilsynsorganet, vil tage flere år. Men der synes ikke at være meget tvivl om, at en sådan tilsynsmyndighed alligevel vil komme.

Author
  • Florian Feidenfelder

    Florian Feidenfelder is a technical analyst with many years trading experience in the stock exchange and crypto markets. He has broad experience in forex trading, coaching, and funds management.

error: Alert: Content is protected !!