Federal Reserve i problemer: “De kan ikke klare at skrumpe balancen”

Sidst opdateret: 14 november 2022

Federal Reserve skaber løbende overskrifter i år med sine ekstreme rentestigninger. En anden del af dens strategi for at tackle inflationen er at skrumpe sin balance. Det gør de blandt andet ved ikke længere at opkøbe nye amerikanske statsobligationer eller endda sælge gældsbeviser.

Nu ikke 300 mia. dollar

Fra sit højdepunkt har Federal Reserve endnu ikke formået at skrumpe sin balance med bare 300 mia. dollar. I sidste uge blev der tilføjet aktiver til en værdi af 2 mia. dollar til selve balancen.

Så meget for Federal Reserves forsøg på at bekæmpe inflationen ved at indskrænke sin balance. Siden juni er balancen skrumpet med 236 mia. dollars, men i forhold til de næsten 9 billioner dollars i aktiver er det en sølle skilling.

Det er derfor tvivlsomt, om det nogensinde vil lykkes Federal Reserve at løse dette problem. Der er en chance for, at pengetrykkerne på et tidspunkt bliver nødt til at komme på igen, fordi økonomien ganske enkelt ikke kan blive ved med at køre på de nuværende relativt høje renter. Den amerikanske økonomi er blevet afhængig af de seneste års lave renter, og de kommende måneder bør vise, hvad højere renter gør ved erhvervslivet.

ECB gør det ikke meget bedre

Den Europæiske Centralbanks balance er i øvrigt ikke i meget bedre stand end den amerikanske centralbanks balance. Faktisk kan man sige, at eurozonen stadig klarer sig meget dårligere end USA, også at dømme efter euroens udvikling i forhold til den amerikanske dollar.

“ECB’s balance fortsætter med at registrere nye rekordhøjder. Lagarde holder pengeprinterne i gang med fuld fart på trods af, at euroområdet står over for rekordhøj inflation”, sagde Holger Schaepitz om ECB i juni 2022.

Med disse tal dækker ECB’s balance ca. 82,4 pct. af eurozonens bruttonationalprodukt (BNP). For Federal Reserve er det 36,6 procent, Bank of England gør det med 39,6 procent, og Bank of Japan ligger på det chokerende tal på 136,3 procent.

Det synes at være et spørgsmål om tid, før renterne, i hvert fald i euroområdet, må ned igen for at holde tingene i gang. Især takket være de svagere brødre som Italien, for hvem det synes 100 pct. sikkert, at de under alle omstændigheder ikke kommer ud af gælden uden hjælp. I det lange løb kan det kun være positivt for bitcoin.

Author

  • I first came into contact with Bitcoin in 2017 - and since then, the topic of cryptocurrencies has never left me. For this reason, I have also made BTC & Co. part of my profession and write as a freelance author for crypto publications.

error: Alert: Content is protected !!