Bitcoin louhija Greenidge jää pois New Yorkin päästölupaa varten

Viimeksi päivitetty: 11 heinäkuun 2022

Yhdysvaltain New Yorkin osavaltion ympäristönsuojeluvirasto ahdistelee jälleen erästä bitcoin-kaivostajaa. Tällä kertaa kyseessä on Greenidge Generating Facility, joka sekä tuottaa sähköä että ylläpitää bitcoin-kaivosfarmia.

Lupa evätty

Greenidge kertoo, että viranomaiset ovat evänneet luvan. Kyse on uudesta ilmapäästöluvasta nimeltä “Title V”. Lisäksi yhtiön mukaan päätöksellä “ei ole vaikutusta nykyiseen toimintaamme”.

Laajan raportoinnin mukaan kyse oli aiemmin myönnetyn luvan uusimisesta, ja Greenidge halusi muutamia pieniä muutoksia päästöjen seurantaan.

“Laitos on pääasiassa maakaasua käyttävä voimalaitos, jonka tuotantokapasiteetti on noin 107 megawattia (MW) ja jonka suurin lämpöteho on rajoitettu 1,117 miljoonaan BTU:hun tunnissa.”

Lupa oli myönnetty 7. syyskuuta 2016, ja sen voimassaolo päättyi 6. syyskuuta viime vuonna. Sillä aikaa, kun jatkoaikaa “harkittiin”, Greenidge sai jatkaa toimintaansa nykyisen luvan nojalla. Viime vuoden aikana asiasta saatiin 3 000 kommenttia.

Valituksen johdosta

Yrityksen kotipaikka on Finger Lakesin alueella New Yorkissa. Sillä on täällä maakaasulla toimiva voimalaitos. Se valittaa DEC:n päätöksestä. Yhtiö sanoi lausunnossaan:

“Voimme jatkaa toimintaamme keskeytyksettä voimassa olevan V osaston mukaisen ilmalupamme mukaisesti, joka on edelleen voimassa, niin kauan kuin tämän mielivaltaisen ja mielivaltaisen päätöksen menestyksekäs riitauttaminen kestää.”

“Mielestämme hakemuksen hylkäämiselle ei ole uskottavaa oikeusperustaa, koska uusitusta luvastamme ei aiheudu todellista uhkaa osavaltion Climate Leadership and Community Protection Actille (CLCPA).”

Yhtiö aikoo ryhtyä oikeustoimiin, jos valitus ei menesty.

New Yorkissa on käynnissä “sota kaivostoimintaa vastaan”. Vaikka New Yorkin pormestari Adamsin tiedetään olevan Bitcoin-myönteinen, osavaltio on aloittanut hyökkäyksen energiaa kuluttavia kaivosfarmeja vastaan. Tiukka politiikka ajaa yritykset pois.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!