Euroopan komissio lähettää MiCA:n parlamentille

Viimeksi päivitetty: 6 lokakuun 2022

Euroopassa työskennellään ahkerasti uusien sääntöjen parissa bitcoinille ja erityisesti sitä ympäröivälle teollisuudelle. Niin sanottu eurooppalainen kryptovarallisuusasetus (MiCA) on nyt lähetetty Euroopan parlamentille.

Euroopan komissio on siis toimittanut lakiehdotuksen seuraavalle hallintoelimelle. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki olisi nyt sovittu. On odotettavissa, että joitakin mukautuksia on vielä tehtävä.

Eikä se ole yllättävää. Koska MiCA on suunnitelma, jonka tarkoituksena on tehdä kaikista 27 EU:n jäsenvaltiosta yhdenvertaisia kryptosääntöjen osalta.

Ehdotus tuli ensimmäisen kerran esiin syyskuussa 2020. Tavoite on selvä: bitcoinille ja erityisesti alalle pitäisi olla oikeudellinen kehys. Tämän pitäisi sitten tapahtua vuoteen 2024 mennessä.

Lainaus suoraan asetuksesta: “On tärkeää varmistaa, että [Euroopan] unionin rahoituspalvelulainsäädäntö soveltuu digiaikaan ja edistää tulevaisuuteen suuntautuvaa taloutta, joka toimii ihmisten hyväksi, muun muassa mahdollistamalla innovatiivisten teknologioiden käytön”, uusimman MiCA-tekstin mukaan. “Kryptovaroja koskevan yleisen unionin kehyksen puuttuminen voi johtaa siihen, että käyttäjien luottamus kyseisiin varoihin ei ole riittävää, mikä voi merkittävästi haitata kyseisten varojen markkinoiden kehittymistä.”

Näyttää siltä, että on vain ajan kysymys, milloin MiCA on käytössä. Ja miten se sitten pelaa seuraavaksi. Tämä suunnitelma on ensimmäinen laatuaan. Säännöt vaihtelevat edelleen (hieman) Euroopan maiden välillä, mutta monista asioista päätetään Euroopan tasolla.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!