Author: Eline Holberg

  • Eline er en forsknings- og intervjujournalist med stor interesse for de pengepolitiske implikasjonene av Bitcoin og kryptovalutaer.

error: Alert: Content is protected !!