Biden ønsker å beslaglegge bitcoin uten rettferdighet

Sidst opdateret: 27 oktober 2022

USAs president Bidens administrasjon ønsker lettere å kunne ta bitcoin fra folk. En 61-siders rapport fra den amerikanske statsadvokaten tar blant annet til orde for å strekke den føderale regjeringens mulighet til å beslaglegge kryptovalutaer.

Løsere regler

Hvis de blir vedtatt, vil planene påvirke strafferettslig inndragning. Ved å gjøre det vil det ikke lenger kreves domfellelse for å ta varig eiendom.

Med andre ord, selv uten kriminelle anklager, kan noens bitcoin bli beslaglagt. Du kan lese hele rapporten tilbake her.

Et nytt Digital Asset Coordinator Network ble også annonsert. Dette er et landsomfattende nettverk med mer enn 150 føderale påtalemyndigheter som vil bli opplært i å “utforme sivile og kriminelle inndragninger”.

Et inndragning er forskjellig fra inndragning. Med sistnevnte overføres ikke eierskapet automatisk til staten; med et inndrag, er det.

På grunn av den pseudonyme karakteren til kryptovalutaer er det vanskelig å konfiskere bitcoin. Men: med kryptovalutaer som holdes på (regulerte) plattformer, som kryptobørser eller depotplattformer, er det en annen historie. I følge statistikk ble det gjort nesten 200 kryptovalutabeslag i USA innen 2021, verdt 466 millioner dollar.

Siden 2014 har FBI, Secret Service og Homeland Security Investigations samlet konfiskert nesten 680 millioner dollar i kryptovalutaer. US Internal Revenue Services kriminelle etterforskningsteam var enda mer vellykket mellom 2018 og 2021, og beslagla hele 3,8 milliarder dollar.

Ingen rettslig tilsyn

Likevel ønsker de nå endringer i reglene. For det første ønsker riksadvokaten å gjøre inndragninger enklere, og krever dermed ikke rettslig tilsyn. Retten vil da ikke være nødvendig, men vedkommende instans kan gjøre dette selv.

Den føderale regjeringen kan bruke en slik “administrativ inndragning” for å “ta bort” nesten hva som helst, bortsett fra fast eiendom og eiendom verdt mer enn $500 000.

Denne grensen gjelder for øyeblikket (fortsatt) for kryptovalutaer, men den bør derfor reduseres (eller fjernes).

Viktigere, dette gir sjokkerende liten beskyttelse for kryptoeiere. Når eiendommen er beslaglagt, blir eiendommen raskt tapt. De fornærmede må ta grep og sende inn krav, ifølge Forbes.

Ifølge en Institute for Justice-rapport avviste føderale byråer mer enn en tredjedel av alle krav som ble inngitt for kontantene de beslagla som “defekte”. Ofte pekte de på «tekniske årsaker».

Det beste svaret på denne mulige amerikanske politikken: ta bitcoin i egne hender.

Ikke nøklene dine, ikke myntene dine.

Kongress

For tiden blir de fleste kryptovalutaer sett på som fellesskap, snarere enn verdipapirer. Dette gjør det enda vanskeligere, ettersom råvarer, i motsetning til verdipapirer, “ikke tillater inndragning av ulovlig oppnådd fortjeneste fra kriminell aktivitet”.

Foreløpig er dette fortsatt et forslag som først må godkjennes av kongressen. Men med tanke på at det kommer fra biden-administrasjonens kokker, er sjansene for suksess ikke små.

Author
  • Gabriele Spapperi

    Gabriele Spapperi is a veteran cryptocurrency investor and blockchain technology specialist. He became fascinated with Bitcoin and distributed ledgers while studying computer science at MIT in 2011.

    Since 2013, Gabriele has actively traded major cryptocurrencies and identified early-stage projects to invest in. He contributes articles to leading fintech publications sharing his insights on blockchain technology, crypto markets, and trading strategies.

    With over a decade of experience in the crypto space, Gabriele provides reliable insights and analysis on the latest developments in digital assets and blockchain platforms. When he's not analyzing crypto markets, Gabriele enjoys travel, golf, and fine wine. He currently resides in Austin, Texas.

error: Alert: Content is protected !!