Bitcoin Energy Value Oscillator signaliserer bunn og start på nytt okseløp

Sidst opdateret: 1 august 2022

Bitcoin Energy Value Oscillator er en modell som bestemmer “virkelig verdi” til bitcoin basert på mengden energigruvearbeidere som legger inn i nettverket. I følge modellen går bitcoinprisen alltid tilbake til verdien av energien som legges inn i nettverket. Dette betyr at i henhold til modellen er verdien av bitcoin null når det ikke er mer energi i nettverket.

Potensiell bunn for bitcoin?

I skrivende stund ser det ut til at Bitcoin Energy Value Oscillator har dannet en bunnen og at vi for tiden handler med “rabatt”. Det vil si at den faktiske verdien av bitcoin er høyere enn dagens markedspris.

Basert på dette diagrammet kan vi i det minste konkludere med at bitcoin startet en oppkjøring oftere enn ikke etter bunnen av denne modellen. Det vil ikke gi sikkerhet i dette tilfellet, da det er flere faktorer som påvirker bitcoin-prisen, men det vil ikke ha negativ innvirkning på prisen.

Modellen innebærer at en høyere hashrate, forutsatt at energieffektiviteten forblir den samme, betyr at bitcoin er verdt mer. I følge denne modellen er verdien av bitcoin en funksjon av energitilførselen. Det betyr at den ser fullstendig bort fra for eksempel veksten av nettverket, antall brukere.

Bitcoin på salg

Hvis Bitcoin Energy Value Oscillator virkelig er en god refleksjon av bitcoins verdi, vil det bety at vi for tiden handler om lag 13 prosent under den faktiske verdien av bitcoin. Så basert på modellen, bør bitcoin være verdt rundt $25.000 til $26.000 for øyeblikket.

Det er interessant å se at modellen over lang tid klarer å forutsi prisen riktig oftere enn ikke. Likevel er modellen ufullstendig og utelater flere viktige faktorer. I likhet med PlanBs Stock-to-Flow-modell kan det være et fint verktøy, men det er ikke den ultimate sannheten når det gjelder å forutsi bitcoins pris.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!