Bitcoin-gruvearbeideren Greenidge går glipp av New York-utslippstillatelsen

Sidst opdateret: 11 juli 2022

Department of Environmental Conservation i den amerikanske delstaten New York trakasserer igjen en bitcoin-gruvearbeider. Denne gangen er det Greenidge Generating Facility, som både produserer strøm og driver en bitcoin-gruvefarm.

Tillatelse nektet

Greenidge opplyser at tillatelse er avslått av myndighetene. Det dreier seg om en ny luftutslippstillatelse kalt «Tittel V». Videre, ifølge selskapet, vil avgjørelsen «ikke ha noen innvirkning på vår nåværende drift».

I følge omfattende rapportering dreide det seg om fornyelse av en tidligere gitt lisens, hvor Greenidge ønsket noen få mindre endringer når det gjelder overvåking av utslipp.

“Anlegget er et primært naturgasskraftverk, med en produksjonskapasitet på omtrent 107 megawatt (MW) med en maksimal varmetilførsel begrenset til 1,117 millioner BTU per time.”

Lisensen var utstedt 7. september 2016 og gikk ut 6. september i fjor. Mens utvidelsen var “under vurdering” fikk Greenidge fortsette å operere under den eksisterende tillatelsen. I løpet av det siste året har det kommet inn 3000 merknader til saken.

På anke

Selskapet er basert i Finger Lakes-regionen i New York. Her driver den et kraftverk som går på naturgass. De anker avgjørelsen fra DEC. I en uttalelse sa selskapet:

“Vi kan fortsette å operere uavbrutt under vår eksisterende tittel V-lufttillatelse, som fortsatt er i kraft, så lenge det tar å lykkes med å utfordre denne vilkårlige og lunefulle avgjørelsen.”

“Vi mener det ikke er noe troverdig juridisk grunnlag for å avslå denne søknaden fordi det ikke er noen faktisk trussel mot statens Climate Leadership and Community Protection Act (CLCPA a>) fra vår fornyede tillatelse.”

Selskapet vil ta rettslige skritt dersom klagen ikke fører frem.

En “krig mot gruvedrift” er i gang i New York. Mens New Yorks borgermester Adams er kjent for å være pro-bitcoin, har staten satt i gang et angrep på energislukende gruvegårder. Strenge retningslinjer driver selskapene vekk.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!