Bitcoin regnes ikke som et verdipapir i Belgia

Sidst opdateret: 25 november 2022

Belgias finansregulator bekrefter sin posisjon til bitcoin. Sammen med alle altcoins, regnes ikke kryptovalutaer utstedt utelukkende med datakode som verdipapirer.

Regler i Belgia

Forklaringen kommer fra den belgiske myndigheten for finanstjenester og markeder. Tidligere denne måneden ga den ut en rapport som en oppfølging av et utkast fra juli 2022. Den ba om kommentarer den gang.

Avklaringen om at bitcoin ikke er et verdipapir kommer etter et økende antall spørsmål om Belgias eksisterende finansielle lover og forskrifter i forbindelse med digitale eiendeler.

Selv om myndigheten ikke er juridisk bindende under belgisk eller EU-lovgivning, uttaler regulatoren at kryptovalutaer vil bli klassifisert som et verdipapir i henhold til dens “veikart” hvis den ble utstedt av en person eller enhet:

“Hvis det ikke er noen utsteder, for eksempel i tilfeller der instrumenter er opprettet av en datakode og dette ikke gjøres i utførelse av en avtale mellom utsteder og investor (f.eks. bitcoin eller ether), så er i prinsippet prospektforordningen, prospektloven og MiFID-reglene for oppførsel vil ikke gjelde.”

Dokumentet er et veikart som skal fungere som en retningslinje inntil EU-parlamentets regler for markeder for kryptoaktiva (MiCA) er vedtatt . Den forventes å tre i kraft tidlig i 2024.

Så til tross for at kryptovalutaer per definisjon ikke automatisk er verdipapirer, er de underlagt andre regler.

Det pågår en lignende debatt i USA. Blant annet pågår en rettssak mot Ripple, mens bitcoin presses inn i hjørnet av råvarer. Spørsmålet er om regulering av bitcoin som eiendel derfor bør falle inn under CFTC eller SEC.

I Nederland faller bitcoin inn under boks 3 i skattereglene.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!