Bitcoin stiger hovedsakelig under “europeiske timer” i år, mens asiater ser ut til å selge seg ut

Sidst opdateret: 2 september 2022

Bitcoin-markedet er noe globalt og 24/7 ‘åpent’. Dette gir interessant innsikt mellom ulike regioner. Data fra Arcane Research viser at Europa er mest positive til bitcoin. Asia og USA skaper derimot salgspress.

Tre kjøps- og salgsfronter

I løpet av de siste åtte månedene har det vært en klar forskjell mellom regionene med mest bitcoin-handel. Mesteparten av prisnedgangen har kommet fra tidene da Asia og USA er «aktive».

Siden begynnelsen av året har bitcoin falt hele 41 % i tidene da det asiatiske markedet er “åpent”. Er dette et etterspill av forbudet mot bitcoin-gruvedrift og trenden i blant annet Kina? På den annen side er Asia åpenbart mer enn Kina.

Men også i USA er det hovedsakelig salgspress. I følge den samme undersøkelsen falt bitcoins pris med rundt 25 % til tider da de amerikanske tradisjonelle børsene var åpne. Dette betyr at de gjorde det bedre enn Asia, men amerikanere er mer pessimistiske enn handelsmenn i Europa.

På bare 56 av de siste 240 dagene steg bitcoin mer enn 1 %. I Asia var dette bare tilfelle 42 ganger i samme tidsramme.

Europa mer positivt

Så å si, europeere ser ut til å handle mer positivt. Gevinsten på bitcoin i europeiske handelstider ga en avkastning på -1,36 %.

I tillegg var antallet dager der prisen steg mer enn 1 % interessant nok ikke ekstremt høyt. Dette var 57 dager, bare én mer enn i USA.

Disse utsagnene er selvfølgelig ikke vanntette. En europeisk hval kan fint dumpe sekkene sine når asiatiske handelsmenn er aktive og Nederland sover, og omvendt. Dette gjenspeiles da ikke i denne forskningen.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!