Bitcoin vil nå $ 100.000

Sidst opdateret: 24 juni 2021

Eksaminatorer ved Hedgeye Risk Management, en ventureforsknings- og monetær medieorganisasjon i Stamford, Connecticut, har dissekert Bitcoin stock-to-stream-påstanden. Denne strukturen anbefaler Bitcoins kostnad muligens å komme til 1 million dollar innen de siste 50% av 2020-årene og så mye som 10 millioner dollar for hver BTC innen 2030-årene.

Hedgeye risikostyring gir enorm prediksjon

På sitt nye høydepunkt nådde Bitcoins markedsverdi 1,2 billioner dollar. For å gi deg et synspunkt er det større enn de fire største bankene i USA konsoliderte JP Morgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, akkurat som de fire mest betydningsfulle avdragstrinnene ble med (Visa, Mastercard, PayPal , Square). Som de fleste langdistanseiere forstår, vil et kryss av viktige komponenter fortsette å støtte multiplikasjonen av kryptovalg over hele verden.

bitcoin -til-100000

Blant dem:

Partnerskap tolererer avdrag gjennom digitale valutaer. Bedrifter holder krypto på sine aktiva rapporter. Ressurssjefer lager nye venturebiler Nedbrytningen av den amerikanske dollaren. Utvider tvil i konsentrerte politiske og økonomiske etablissementer. Gjennomgangen fortsetter uendelig.

Eksaminatorer ved Hedgeye Risk Management, en spekulasjonsforsknings- og monetær medieorganisasjon i Stamford, Connecticut, har undersøkt Bitcoin stock-to-stream-påstanden etter deres metodikk for å legge merke til monetære forretningssektorer gjennom et kvantitativt fokuspunkt som er synlig uten subjektiv, regnskaps- baserte “samtaler”.

Dette systemet anbefaler at Bitcoin koster muligens $ 1 million innen de siste 50% av 2020-årene og så mye som $ 10 millioner for hver BTC innen 2030-årene. Hedgeye ble etablert i 2008 av tidligere eksperter på innkjøpssiden for å demokratisere adgang til verdipapirfondsspekulasjonsforskning for vanlige finansielle støttespillere. Med et sluttmål om å utvide omfanget av undersøkelsessyklusen, laget Hedgeye’s Macro-gruppe et omfattende, hver dag kvantitativt dashbord på et omfang av digitale valutaer og ETFer som passende ble kalt “Bitcoin Trend Tracker”.

Dette “Crypto Quant” dashbordet skiller Pris, Volum og Volatilitet mellom noen få forskjellige målinger av hver ressurs den sporer. Målet er greit: Gi økonomiske støttespillere lignende kvantitativ informasjon på toppnivå for kryptografiske former for penger tilgjengelig for andre ressursklasser, intelligente av sannheten at krypto setter dype røtter. “Bitcoin Trend Tracker” er den samme som Hedgeyes andre restriktive instrumenter, som bruker markedsbasert bevegelse for å holde seg foran enorme utvikling i en hvilken som helst ressurs.

Videre har en av Hedgeyes etterforskere, Josh Steiner, i tillegg spilt ut en hovedundersøkelse ved å kontrastere Stock-with-Flow-modellen til Bitcoin med andre harde ressurser og kontrastere utviklingen av Bitcoins kostnad med det Stock-to-Flow-systemet. Følgende er en oversikt over den undersøkelsen. Det burde forlate å si at det eksisterer forskjellige, ekte farer ved å være lang Bitcoin. Kyndige økonomiske støttespillere bør være klar over disse farene. De kjører sortimentet og inneholder sannsynlig administrativ risiko, akkurat som halshugende og nyskapende fare. Enhver person som hevder Bitcoin eller andre digitale valutaer, bør være oppmerksom på disse potensielle skjulte eksplosivene og fare overvåke dem på samme måte.

Author

  • Hello, my name is Luke Handt; I am a successful Bitcoin trader, financial analyst, and researcher. I have been studying the market trends for the conventional stock exchange system globally since I was in college.

error: Alert: Content is protected !!