Bitcoin’s Hashrate droppet i løpet av de siste to ukene

Sidst opdateret: 5 juli 2021

Bitcoin, den viktigste kryptoressursen for markedsverdi, har sett at kryptografiske penges organisasjonshastighet faller betydelig de siste fjorten dagene. Lørdag 3. juli vil organisasjonens gruvedriftsvanskeligheter se det største fallet i historien ettersom vanskeligheten er satt til å skli med over 27%.

27% fall forventes

Denne helgen er Bitcoin (BTC) satt til å møte den største nedgangen når som helst registrert i løpet av kryptoressursens levetid. På tidspunktet for komponering er BTCs gruvedriftsvanskeligheter 19,93 billioner og forventes å falle 27,04% innen lørdag morgen (EDT). I bitcoin mining er organisasjonens vanskeligheter grensen som holder normal tid mellom BTC-blokker. Vanskelighetsgrensen er beregningen som viser at det er vanskelig å bryte en bitcoinblokk, og jo høyere vanskeligheten er, desto mer hashkraft forventes å oppdage en firkant.

Bitcoin’s-Hashrate-Dropped-During-Last-2-Weeks

På det punktet når gruvedriften i organisasjonen er lavere, er det langt enklere for bitcoin gravemaskiner å oppdage blokker . Vanskeligheten som fortsetter å stige nær hashfrekvensen, innebærer at en angriper skal bruke store eiendeler for å bryte rammen. Bitcoins forestående vanskelighetsendring kommer når kinesiske gravemaskiner har blitt rådet til å jobbe et annet sted, og utrolig mye hashkraft ble frakoblet denne forrige mandagen.

I løpet av den siste BTC-vanskelighetsendringen ved blokkhøyde 687,456 13. juni 2021, var den verdensomspennende hashrate rundt 142,68 exahash hver andre (EH / s). Siden blokkeringsloven 687 456 falt BTCs hashrate med 39% til 86,5 EH / s. Bitcoins organisatoriske vanskeligheter har falt flere ganger før den kommende 27% lysbildet forventes eller kan sees på lørdag.

November 2020 og oktober 2011 Før Bitcoins største vanskelighetsglide i historien

Den største nedgangen så langt i BTCs liv skjedde 30. oktober 2011, dagen før Halloween. Rundt da gled vanskeligheten 18,03%, ved BTC-blokkhøyde 151 200 da den verdensomspennende hashhastigheten var en liten 8,61 terahash hvert sekund (TH / s). Fra et eller annet synspunkt, i dag, bestiller en ensom nyskapende bitcoin-gravemaskin laget av mikrober eller Bitmain en hashkraft på rundt 100 TH / s. Merkelig nok så BTC ikke et stort fall som det som var ut av 2011, før blokkstatus 655.200 ble registrert 3. november 2020.

Rundt den gangen, i fjor, gled gruvevanskeligheten 16,05%, og hashgraden var rundt 120,12 EH / s. Normalt øker BTCs vanskeligheter mer enn de anledninger det har glidd ned gjennom hele levetiden. For eksempel, ved Bitcoin-blokkering 685.440, gled BTCs gruveproblemer 15,97% den 29. mai da hashhastigheten var omtrent 150 EH / s.

Square Times forventes å glatte, Hashrate forventes å øke

For øyeblikket 86,5 EH / s hashrate og den nåværende 19.93 billioner vanskeligheten, har blokkeringstiden stort sett vært lengre enn ti minutter. Etter at Bitcoin-vanskeligheten endres på lørdag, bør tiden mellom kvadratene glatte tilbake til mer som ti minutter. Siden 29. juni har BTCs hashrate utvidet en ekstraordinær ordning ettersom 30-dagers hash rate-målinger viser at organisasjonens hash-kraft bare var 66 EH / s den dagen. Lørdagens vanskelighetsendring vil ikke bare være en prestasjon; det vil imidlertid gjøre det mye enklere for gravemaskiner å fortsette å skråstille eiendeler.

Author
  • Luke Handt

    Luke Handt is a seasoned cryptocurrency investor and advisor with over 7 years of experience in the blockchain and digital asset space. His passion for crypto began while studying computer science and economics at Stanford University in the early 2010s.

    Since 2016, Luke has been an active cryptocurrency trader, strategically investing in major coins as well as up-and-coming altcoins. He is knowledgeable about advanced crypto trading strategies, market analysis, and the nuances of blockchain protocols.

    In addition to managing his own crypto portfolio, Luke shares his expertise with others as a crypto writer and analyst for leading finance publications. He enjoys educating retail traders about digital assets and is a sought-after voice at fintech conferences worldwide.

    When he's not glued to price charts or researching promising new projects, Luke enjoys surfing, travel, and fine wine. He currently resides in Newport Beach, California where he continues to follow crypto markets closely and connect with other industry leaders.

error: Alert: Content is protected !!