Bloombergs Mike McGlone spår økonomisk katastrofe hvoretter bitcoin tar over

Sidst opdateret: 6 juni 2022

Mike McGlone, Bloomberg råvareveteran, spår et økonomisk katastrofescenario der gull, amerikanske statsobligasjoner og bitcoin vil stige fra asken sterkere enn noen gang. I et nytt intervju med Kitco News sier McGlone at han forventer den “store reverseringen” eller en dyp korreksjon i aksjemarkeder og eiendom.

Den store reverseringen

Inflasjonen øker over hele verden og sentralbanker prøver å sette på bremsene ved å sette opp renten. Ulempen med disse renteøkningene er at de legger press på økonomien og skader finansmarkedene. Ifølge McGlone er det verste ennå å komme.

“Det jeg tror kommer til å skje er ‘den store reverseringen’. Vi har bare så vidt begynt. Det kan være som kjølvannet av 1929, men jeg tror det vil bli som 2008 eller som krakket i 1987,” sa McGlone, som spår et sant katastrofescenario for den globale økonomien.

Ifølge analytikeren vil nesten alle risikoaktiva snart føle smerten. Fra eiendom i Miami og Toronto til aksjemarkedene. Hvis man skal tro McGlone, har vi bare så vidt begynt, og det vil være forårsaket av den største inflasjonen på 40 år, den mest alvorlige inflasjonen i livet til flertallet av befolkningen.

Bitcoin en av de beste aktivaene i verden

Når vi kommer gjennom den perioden, forventer McGlone at finansverdenen innser at bitcoin er en av de beste eiendelene i verden å holde. “Det er min base case,” sa McGlone som er ekstremt positiv til fremtiden til bitcoin.

“Mitt syn er at de beste eiendelene å holde er gull, langsiktige amerikanske obligasjoner og bitcoin. Jeg tror definitivt vi går tilbake til deflasjon og den beste måten å forårsake det på er å ha en stor prisvekst og deretter la dem falle helt ned i bakken. Det er det vi gjør,” sa McGlone om fremtiden til økonomien.

Så McGlone forventer deflasjon og det er et scenario dagens finansielle system ikke er bygget for, men bitcoin på lang sikt passer teoretisk perfekt.

Author
  • Gabriele Spapperi

    Gabriele Spapperi is a veteran cryptocurrency investor and blockchain technology specialist. He became fascinated with Bitcoin and distributed ledgers while studying computer science at MIT in 2011.

    Since 2013, Gabriele has actively traded major cryptocurrencies and identified early-stage projects to invest in. He contributes articles to leading fintech publications sharing his insights on blockchain technology, crypto markets, and trading strategies.

    With over a decade of experience in the crypto space, Gabriele provides reliable insights and analysis on the latest developments in digital assets and blockchain platforms. When he's not analyzing crypto markets, Gabriele enjoys travel, golf, and fine wine. He currently resides in Austin, Texas.

error: Alert: Content is protected !!