Brukerundersøkelse

Sidst opdateret: 24 mars 2023

Kjære bruker,

Tusen takk for at du tok deg tid til å fullføre undersøkelsen. Det tar ikke mer enn ti minutter, og selv om du ikke fullfører den helt, ønsker vi tilbakemelding

Vi har et veldig enkelt mål med å gjennomføre undersøkelsen – å betjene deg bedre. Vi ønsker å oppnå dette ved å:

  • Få mer innsikt i hvem DU er, og hvordan vi best kan tilpasse innholdet vårt til å møte dine profesjonelle og personlige investeringsbehov, og
  • Bestemme hvilke artikler, nyheter, data og verktøy, DU, vårt lesertall ønsker

& nbsp;

Takk igjen
Jim Wiandt, Matt Hougan og teamet IndexUniverse.com


Fortell oss litt om deg selv


1. På en skala fra 1 (ingen anelse) til 5 (veldig kunnskapsrik), kan du rangere kunnskapen om referanseindekser og indeksinvesteringer.

1 2 3 4 5


2. Beskriv profilen din.

Akademisk
Megling
Finansiell rådgiver
Indeksleverandør
Individuell investor
Kapitalforvaltning
Fondforvaltning
Pensjonskassekonsultering
Pensjonskasseforvalter
Planlegg sponsor
Annet


3. Hva er de totale porteføljeandelene dine?

mindre enn $ 100.000
$ 100.000 til $ 499.999
$ 500.000 til $ 999.999
$ 1 million til $ 4,9 millioner
$ 5 millioner til $ 24,9 millioner
$ 25 millioner til $ 99,9 millioner
over $ 100 millioner


4. Hvor ofte besøker du IndexUniverse.com?

Daglig
Ukentlig
Månedlig
Annet


5. Har du noen gang investert i eller forvaltet et indeksfond?

Ja Nei


6. Hvis du bruker ETFer, hvor ofte handler du ETF?

Daglig td>
Ukentlig
Månedlig
Årlig
Mindre enn årlig
Har du aldri brukt det?


7. Hvis du bruker indeksalternativer eller futures, hvor ofte bruker du dem?

Daglig
Ukentlig
Månedlig
Årlig
Mindre enn årlig
Har du aldri brukt det?


Nettstedspesifikke spørsmål:

8. Hva liker du mest om nettstedet?

Nyheter i fokus
Funksjoner
Kommentar
Data
Diskusjonstavler
Annet


9. Vennligst ranger hvilken type data som er mest nyttig for deg.

1 2 3 4 5 6 7
Historisk avkastning
Korrelasjoner
Verdivurderinger
Volatilitet
Komponentdata td>
Fondinformasjon (ER, forvaltning osv.)
Annet


10. Hva er det viktigste temaet vi dekker? (velg 1)

Indeks og fondvurdering
Skatteeffektivitet
Eiendomstildeling
Modellporteføljer
ETFer
Internasjonalt
Annet
Kommentarer:11. På hvilke emner vil du se økt redaksjonell dekning?

Referanseindekser
ETFer
Indeksalternativer
Indeksfond
Indeksendringer og handel
Annet


12. Hvilken aktivaklasse vil du se dekket mer enn amerikanske aksjeindekser?

Innenlandske obligasjoner
Indekser for hedgefond
Fremvoksende markeder
Edle metaller
Råvarer
Annet
Kommentarer:Oppgi eventuelle kommentarer du har om IndexUniverse.com:

Author
  • Luke Handt

    Hello, my name is Luke Handt; I am a successful Bitcoin trader, financial analyst, and researcher. I have been studying the market trends for the conventional stock exchange system globally since I was in college.

error: Alert: Content is protected !!