Den europeiske sentralbanken sammenligner PoW med forbrenningsmotorer og PoS med elbiler

Sidst opdateret: 18 juli 2022

Inflasjonen når kokepunktet over hele verden. Men i mellomtiden har Den europeiske sentralbanken (ECB) funnet tid til å dele sine bekymringer om Proof-of-Work (PoW). I en ny forskningsrapport avskriver kroppen PoW som en stor trussel mot planeten, mens den ser Proof-of-Stake (PoS) som det eneste bærekraftige alternativet.

Energiforbruket til bitcoin

Rapporten tar selvfølgelig også en nærmere titt på Bitcoins energiforbruk. Den sammenligner energiforbruket til Bitcoin med det i individuelle land som Spania, Nederland og Østerrike. Den hevder at det kombinerte klimaavtrykket til Bitcoin og Ethereum er enda høyere enn CO2-reduksjonene i de fleste land i eurosonen innen mai 2022.

Hovedårsaken til det høye energiforbruket ligger i PoW-konsensusmekanismen. Både Bitcoin og Ethereum benytter seg av dette. Ifølge rapporten er Bitcoins potensielle fordeler for samfunnet tvilsomme. “Det er vanskelig å se hvordan myndighetene ønsker å forby biler med forbrenningsmotorer gjennom en overgangsperiode og deretter overse Bitcoin og PoW-teknologi,” sa ECB.

Så fortsetter ECB med billigningen. Det gjør det ved å likestille PoW med biler med forbrenningsmotor og PoS med elektriske kjøretøy. Noe som ville gjort sistnevnte til en klar kandidat for politisk opprykk. Dette ser ut til å utfolde seg et scenario bitcoinere har fryktet en stund: en politisk krig mot PoW på grunn av Ethereums overgang til PoS.

Risiko for det finansielle systemet

Den nye ECB-rapporten kommer kort tid etter publiseringen av nok en rapport der organet skriver om veksten i kryptomarkedet. Rapporten snakker blant annet om det siste tiåret av kryptoverdenen og risikoen det utgjør for det tradisjonelle finansielle systemet. ECB konkluderer i den rapporten med at mangel på regulering og tilsyn er det største problemet.

Den viser blant annet til Terra-økosystemets fall og andre stabile mynter som ECB mener utgjør en risiko. Så langt er økosystemet fortsatt for lite til å berøre den globale økonomien. Men industrien vokser raskt og vi har sett hvordan problemene har spredt seg som et virus gjennom kryptomarkedet.

I rapporten avviser også ECB ideen om å bruke stablecoins som betalingsmiddel. Den europeiske unions hovedbank hevder at stablecoins ikke er praktiske, siden de mangler hastighet og transaksjoner ikke er billige. Alt i alt kaller ECB stablecoins “utilstrekkelige for realøkonomiske betalinger”.

Regulering i horisonten

Det ser derfor ut til at vi i en relativt nær fremtid kan forvente mer klare reguleringer angående i det minste stabile mynter i EU. Med dette følger Europa i USAs fotspor, hvor de nå også er opptatt med å lage en regelverk. Dette initiativet ble startet etter den tidligere utøvende ordren av president Joe Biden.

Selv om regulering i utgangspunktet kanskje ikke passer med Bitcoins etos, kan det være et skritt i riktig retning for store deler av markedet. Crypto har for tiden et rykte som det “Digitale Ville Vesten”, og stramme reguleringer kan hjelpe industrien med å gå bort fra det.

Author
  • Florian Feidenfelder

    Florian Feidenfelder is a seasoned cryptocurrency trader and technical analyst with over 10 years of hands-on experience analyzing and investing in digital asset markets. After obtaining his bachelor's degree in Finance from the London School of Economics, he worked for major investment banks like JP Morgan, helping build trading systems and risk models for blockchain assets.

    Florian later founded Crypto Insights, a leading research firm providing actionable intelligence on crypto investments to hedge funds and family offices worldwide. He is the author of the bestseller "Mastering Bitcoin Trading" and has been featured in prominent publications like the Wall Street Journal, Bloomberg, and Barron's for his insights on blockchain technologies.

    With extensive knowledge spanning the early days of Bitcoin to today's explosive DeFi landscape, Florian lends his real-world expertise to guide both new entrants and seasoned professionals in capitalizing on the wealth-creating potential of crypto trading while effectively managing its inherent volatility risks.

error: Alert: Content is protected !!