EU-kommisjonen sender MiCA til parlamentet

Sidst opdateret: 6 oktober 2022

I Europa er folk opptatt med å jobbe med nye regler for bitcoin og spesielt industrien rundt det. Den såkalte europeiske reguleringen av kryptoaktiva (MiCA) er nå sendt til Europaparlamentet.

Så EU-kommisjonen har sendt lovforslaget til neste styrende organ. Men det betyr ikke at alt er fikset nå. Det er å forvente at det fortsatt må gjøres noen justeringer.

Og det er ikke overraskende. Fordi MiCA er en plan for å gjøre alle 27 EUs medlemsland like når det gjelder kryptoregler.

Forslaget dukket først opp i september 2020. Målet er klart: det bør være et juridisk rammeverk for bitcoin og spesielt industrien. Dette bør da skje innen 2024.

Et sitat direkte fra forordningen: “Det er viktig å sikre at EUs finanslovgivning er tilpasset den digitale tidsalderen og bidrar til en fremtidsrettet økonomi som fungerer for mennesker, inkludert ved å muliggjøre bruk av innovative teknologier.” i henhold til den siste MiCA-teksten. “Fraværet av et generelt unionsrammeverk for kryptoaktiva kan føre til mangel på brukertillit til disse eiendelene, noe som i betydelig grad kan hindre utviklingen av et marked for disse eiendelene.”

Det virker som et spørsmål om tid før MiCA er på plass. Og hvordan det så utspiller seg videre. Denne planen er den første i sitt slag. Reglene vil fortsette å variere (litt) fra ett europeisk land til et annet, men mange saker vil bli avgjort på europeisk nivå.

 

Author

  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!