FN: “Utviklingsland bør forby bitcoin-annonser og regulere lommebøker”

Sidst opdateret: 14 juli 2022

FN mener krypto har potensial til å undergrave den monetære suvereniteten til utviklingsland. Derfor anbefaler organisasjonen strenge regler for å dempe bruken. I et dokument med tittelen «All that glitters is not gold» skriver FN at ulempene med krypto oppveier de potensielle fordelene. Dette gjelder både privatpersoner og finansinstitusjoner.

Obligatorisk registrering av alle krypto-lommebøker

I dokumentet uttrykker FN særlig bekymring for de sosiale risikoene og kostnadene forbundet med krypto. Penelope Hawkings, en representant for FN, indikerer overfor Decrypt at dette rådet gjelder alle finansielle produkter med høy risikofaktor.

Ifølge FN har krypto potensial til å undergrave den økonomiske stabiliteten i utviklingsland. Videre ser organisasjonen farer innen kriminalitet og krypto begrenser mulighetene for regjeringer til å kontrollere kapitalstrømmene. Kort sagt anbefaler FN å gjøre bruken av krypto mindre attraktiv.

Dette kan for eksempel gjøres ved å legge tilleggsskatt på transaksjoner og ved å gjøre registrering av lommebøker obligatorisk. I tillegg, ifølge FN, vil det være en god ting å forby finansinstitusjoner å holde krypto selv. Og også for å stoppe dem fra å tilby kryptotjenester til kundene sine.

Forbud mot bitcoin-annonser

Det er ikke slutt for FN. Det mektige organet råder også utviklingsland til å forby reklame for kryptoselskaper. Både offentlig og på sosiale medier. I følge FN er dette en “nødvendighet i sammenheng med forbrukerbeskyttelse i land der finansiell kompetanse er lav”. Å tillate ukontrollert annonsering vil ifølge analyser kunne føre til «betydelige tap».

Rohan Gray fra Willamette University College of Law, bidro til FNs mening som konsulent. Ifølge Grey er mangelen på lovgivning en hovedårsak til smerten som forbrukerne opplever i noen tilfeller. “Økosystemet er ennå ikke modent og modent. Å la industrien gjøre sine egne ting for øyeblikket er beslektet med å bringe et nytt stoff på markedet som ikke er testet på noe ennå,” sa Gray til Decrypt.

Utvikle dine egne betalingssystemer

FNs siste råd til utviklingsland er å utvikle egne betalingssystemer. Disse bør da fungere som et offentlig gode, akkurat som den fysiske infrastrukturen som myndigheter bygger. Den råder også utviklingsland til å undersøke mulighetene for en digital sentralbankvaluta (CBDC).

CBDC-er er en digital form for fiat-penger utstedt av sentralbanker og myndigheter. Et slags digitalt motstykke til bitcoin. Mens digitale sentralbankpenger skaper et finansielt system der regjeringer har ultimat kontroll, er bitcoin praktisk talt det motsatte. Bitcoin er tross alt en digital valuta som ingen og samtidig alle har ultimat kontroll over.

Gray ser fremveksten av digitale sentralbankpenger. “Med en CBDC trenger du ikke bekymre deg for at valutaen plutselig vil miste sin verdi, slik tilfellet er med stablecoins. En dollar fra staten kan alltid veksles inn i en dollar i staten,” sier Grey. Det er ikke klart i hvilken grad dette bidrar til å bevare kjøpekraften.

Author

  • Florian Feidenfelder is a technical analyst with many years trading experience in the stock exchange and crypto markets. He has broad experience in forex trading, coaching, and funds management.

error: Alert: Content is protected !!