“I følge aSOPR-indikatoren er vi ennå ikke i et oksemarked”

Sidst opdateret: 5 september 2022

Basert på prisbevegelser er det allerede ganske enkelt å konkludere med at vi for øyeblikket ikke er i et oksemarked, men aSOPR indikator på kjeden indikerer det samme.

Hva er aSOPR-indikatoren?

The Adjusted Output Profit Ratio er en indikator utviklet for å spore transaksjoner på blokkjeden som har en virtuell fortjeneste eller tap, noe som gjør det mulig å forutsi visse pristrender.

Ser vi på virtuelle tap, kan vi se at i løpet av bjørnemarkedet trengs det lange perioder med realiserte tap for å finne en bunn for en ny opptrend. Dette skjer fordi markedsaktørene leter etter øyeblikk for å hoppe ut av markedet og dermed begrense tapene sine.

https://twitter.com/markgrazianoii/status/1566605246872408065

Bevegelser som dette fører ofte til at bitcoin selges tilbake til den realiserte prisen, den gjennomsnittlige kjøpesummen, siden mange da reduserer tapene til null. I skrivende stund har bitcoin begynt å falle igjen fra den gjennomsnittsprisen, noe som betyr at folk selger for å redusere tapene sine.

Når begynner oksemarkedet?

Det store spørsmålet er selvfølgelig når oksemarkedet starter igjen. Det er for tiden så mange faktorer involvert at det er umulig å svare på dette spørsmålet med sikkerhet. Spesielt er det makroøkonomiske miljøet så mørkt for øyeblikket at det ser ut til at vi må nøye oss med disse ratene i mange måneder fremover.

Inflasjonen i USA er fortsatt på 8,5 %, og det er absolutt ikke et tegn på at Federal Reserve kommer ut av kurs. 13. september kommer de nye inflasjonstallene, som kan endre dette, men det skulle et mirakel til for at de skulle falle tilbake til 2 %-målet.

aSOPR-indikatoren ser også ut til å stemme overens med denne analysen, da den i utgangspunktet er en refleksjon av markedsadferd. Folk har for tiden så liten tillit til fremtiden at de selger for å begrense tapene sine.

Author

  • I first came into contact with Bitcoin in 2017 - and since then, the topic of cryptocurrencies has never left me. For this reason, I have also made BTC & Co. part of my profession and write as a freelance author for crypto publications.

error: Alert: Content is protected !!