Mangel på bitcoin-eksperter er et “stort problem” for EUs bankregulator

Sidst opdateret: 28 juli 2022

European Banking Authority (EBA) sliter med reguleringen av bitcoin (BTC) og ‘crypto’. Styreleder José Manuel Campa forventer ikke klare retningslinjer for tokens han må føre tilsyn med før i 2025.

EBA er en europeisk myndighet med det formelle målet å oppnå klar og konsistent regulering og tilsyn i den europeiske banksektoren. En vanskelig oppgave i en tid da bitcoin spiller en rolle i finansverdenen.

Et annet «stort problem» ifølge Campa er å finne eksperter: «Det er mye etterspørsel etter det for tiden», sier han i samtale med Financial Times.

Den europeiske union som helhet ser ut til å bli mindre berørt. De legger nå siste hånd på pakken kalt Markets in Crypto Assets (MiCA). Målet er å harmonisere alle reguleringer i de 27 medlemslandene. I praksis vil det sannsynligvis variere noe fra land til land.

Bitcoin er og har blitt bygget primært av frivillige. Det tiltrekker folk til å bidra av flere grunner. For å tiltrekke kunnskapsrike mennesker til European Banking Authority, trenger du i dette tilfellet gode betingelser. Det strider også mot hele ideen bak bitcoin.

Ifølge Campa er det svært viktig at de finner de rette ekspertene: «Hvis vi ikke gjør det så bra som vi burde, må vi leve med konsekvensene».

Europa og regler

Campa kaller dette et veldig “dynamisk marked”. Utviklingen skjer mye raskere enn regulatorene kan tenke ut og innføre lover for. Teknologi og aksept går mye raskere enn de trege veiene i Brussel. Campa: “Kryptovalutaer kan brukes om tre år til andre ting jeg ikke vet ennå.”

EBA er hovedsakelig opptatt av regler og retningslinjer for banksektoren. Men overalt i Europa må regulatorer og håndhevere komme på jobb.

Author
  • Gabriele Spapperi

    Gabriele Spapperi is a veteran cryptocurrency investor and blockchain technology specialist. He became fascinated with Bitcoin and distributed ledgers while studying computer science at MIT in 2011.

    Since 2013, Gabriele has actively traded major cryptocurrencies and identified early-stage projects to invest in. He contributes articles to leading fintech publications sharing his insights on blockchain technology, crypto markets, and trading strategies.

    With over a decade of experience in the crypto space, Gabriele provides reliable insights and analysis on the latest developments in digital assets and blockchain platforms. When he's not analyzing crypto markets, Gabriele enjoys travel, golf, and fine wine. He currently resides in Austin, Texas.

error: Alert: Content is protected !!