Ny russisk kryptolov kan inneholde forbud mot bitcoin-betalinger

Sidst opdateret: 10 juni 2022

En ny kryptolov skrevet av statsdumaen kan inneholde et forbud mot bitcoin-betalinger. I følge stykket signert av Anatoly Aksakov, lederen av det nest høyeste kammeret i det russiske parlamentet, vil enhver form for digital finansiell aktivitet bli forbudt i landet.

“Rubel er den offisielle valutaen til den russiske føderasjonen”

Aksakov skriver i utydelige ordelag om intensjonen om å forby andre betalingsmidler enn rubelen i Russland. “Rubelen er den offisielle valutaen til den russiske føderasjonen. Artikkelen betyr et forbud mot innføring av andre betalingsmidler eller monetære surrogater på den russiske føderasjonens territorium,” sa Aksakov om forbudet mot bitcoin-betalinger.

For å bli offisiell lov, må lovforslaget fortsatt bestå tre stadier av vurdering av statsdumaen. Etter det havner det på føderasjonsrådets tallerken og til slutt må Vladimir Putin gi sin tilslutning til forslaget. Det er påfallende at Putin i oktober i fjor erklærte at bitcoin har rett til å eksistere og kan brukes som betalingsmiddel.

Russland nøler

Denne nyheten betyr åpenbart ikke at forbudet mot bitcoin-betalinger i Russland er et spørsmål om tid. Det ser ut til at Russland ikke er helt sikker på hva de skal gjøre med bitcoin. Tidligere denne måneden sa Ksenia Yudaeva, viseguvernøren i Russlands sentralbank, at hun ikke protesterte mot at russere bruker bitcoin for betalinger utenfor Russland.

Sentralbanken var tidligere i år av den oppfatning at bitcoin burde forbys fullstendig, mens finansministeren satset på regulering. Så målt over hele linja er det vanskelig å finne ut nøyaktig hva de har tenkt å gjøre med bitcoin når det gjelder lovgivning. Sjansen er stor for at de vil fortsette å rote gjennom før noen avgjørelser tas.

Author

  • I first came into contact with Bitcoin in 2017 - and since then, the topic of cryptocurrencies has never left me. For this reason, I have also made BTC & Co. part of my profession and write as a freelance author for crypto publications.

error: Alert: Content is protected !!