Prosentandelen av ulovlige kryptotransaksjoner går ned

Sidst opdateret: 15 juni 2022

Andelen ulovlige kryptotransaksjoner har gått ned i år 2021 og første kvartal 2022. Blokkjedeanalyseselskapet CipherTrace har publisert en ny forskningsrapport der de har kommet til denne positive konklusjonen.

I årevis har kryptomarkedet vært gjenstand for mye kritikk, men år for år ser det ut til at antallet kriminelle transaksjoner som involverer bitcoin og andre kryptovalutaer synker. Flere og flere kriminelle ser ut til å komme til den konklusjonen at den offentlige transaksjonshistorikken til kryptovalutaer ikke gjør det lett å få penger ut av systemet.

Reduksjon på omtrent 77 prosent

Samlet sett sank prosentandelen av kriminelle transaksjoner som involverer kryptovalutaer fra perioden 2020 til 2021 og første kvartal 2022 med om lag 70 prosent. Ifølge CipherTraces estimater utgjorde ulovlig virksomhet fortsatt mellom 0,62 prosent og 0,65 prosent av det totale volumet i 2020. I 2021 falt den prosentandelen til mellom 0,10 og 0,15 prosent.

Dette bør selvfølgelig også ta høyde for at totalvolumet har vokst betraktelig fra 2020 til 2021. Det viktigste er imidlertid å se på prosentene og sammenligne dem med den tradisjonelle finanskretsen. Siden år 200 har verdens største banker måttet håndtere mer enn 336 milliarder dollar (320 milliarder euro) i bøter. Det er et tall nesten like stort som den totale markedsverdien til bitcoin, og det dekker sannsynligvis ikke engang alle misbrukene.

Med publisering av slike tall er det i hvert fall mye vanskeligere å merke bitcoin som et verktøy for kriminelle. Til syvende og sist trenger kriminelle også fiat-penger for å gjøre kjøpene sine. For å kjøpe et hus, for eksempel, må disse bitcoin inn i det tradisjonelle økonomiske systemet. Ofte får kriminelle problemer mens de prøver å finne veien ut. Det er sannsynlig at populariteten til krypto for ulovlige transaksjoner også vil avta av denne grunn.

Bransjevekst bidrar til sikkerhet

Den enorme veksten som bitcoin og resten av industrien har opplevd de siste årene bidrar også til disse tallene, ifølge CipherTrace. Ettersom industrien vokser, øker også granskningen fra myndighetene. Over hele verden samler stadig flere reguleringer og regulatorer kunnskap om krypto. Bevæpnet med denne kunnskapen sørger de for at krypto ikke blir til en moderne versjon av det ville vesten.

For bevis på dette økende nivået av tilsyn trenger vi bare se til Amerika. Der ga president Joe Biden for ikke lenge siden en såkalt executive order for å undersøke blokkjedeteknologi og farene forbundet med den. At USAs president anser emnet som viktig nok for storstilt etterforskning sier mye om endret status til bitcoin og resten av industrien.

I Nederland har kryptoselskaper også vært forpliktet til å registrere seg hos den nederlandske sentralbanken i noen tid. For å få den registreringen må bedrifter oppfylle alle mulige vilkår som gagner bransjens sikkerhet. Alle disse reglene er kanskje ikke helt i tråd med hvordan Satoshi Nakamoto en gang hadde tenkt bitcoin, men det sikrer en reduksjon i uautoriserte transaksjoner med krypto.

Author
  • Steven Gray

    Steven Gray is a journalist with a heart for crypto. He filters the wide range of news and ensures that it reaches the public in a comprehensible way. He often does this with the support of technical analysis.

error: Alert: Content is protected !!