Sannhetens uke: EU er muligens på vei mot resesjon

Sidst opdateret: 19 juli 2022

De økonomiske utsiktene for EU blir dårligere for hver dag som går. Mens euroen allerede var på nivå med dollaren tidligere denne måneden, kan mulig svikt i russiske gassleveranser til Tyskland, Italias gjeldsfjell og rekordhøy inflasjon presse kontinentet mot resesjon.

Den europeiske sentralbanken er i store vanskeligheter

Flere og flere økonomer er bekymret for muligheten til Christine Lagarde, en advokat av profesjon og ikke en økonom, til å redde Europa fra resesjonen. Ifølge Bas van Geffen, strateg i Rabobank, kan den europeiske sentralbanken (ECB) finne det vanskelig å opprettholde sin troverdighet med den nye strategien.

Den nåværende planen er å bruke et nytt verktøy for å motvirke «fragmenteringen» mellom nord- og søreuropeiske obligasjoner. Rentene til de svakere søreuropeiske brødrene stiger sammenlignet med Nord-Europa og det gjør ikke situasjonen noe bedre for dem. ECB håper nå å forbedre denne situasjonen med målrettet pengevekst.

Effektivt betyr dette at ECB kommer med støttepakker for søreuropeiske land for å kunstig sette ned renten. “Lykke til med å forklare at du strammer til de monetære tommelskruene når du lanserer et nytt verktøy for å kjøpe opp eiendeler andre steder i Europa,” sa Bas van Geffen til Telegraph.

Italienske renter skyter i været

Investorer er bekymret for at den italienske økonomien står i fare for å gå under på grunn av høye lånekostnader. De siste ukene har Milanos aksjemarked tapt milliarder og 10-årige italienske statsobligasjonsrenter har skutt opp til 3,4 prosent. For bare 12 måneder siden var renten på italienske statsobligasjoner 0,7 prosent.

ECBs nye «verktøy» lar sentralbanken kjøpe flere eiendeler fra land som står overfor de største renteøkningene. Figuren over viser problemene for italienske obligasjoner i forhold til Tyskland. For å forhindre en ny gjeldskrise ønsker ECB å gripe inn målrettet. Spørsmålet er imidlertid hvor lenge markedet vil ta dette for gitt.

Ser vi på eurokursen, ser det absolutt ikke bra ut for ECB. Det gjenstår å se hvor langt det faller. Problemet er at ECB har få andre alternativer, da sammenbruddet av en økonomi som Italias potensielt er et enda større problem.

Hva betyr dette for bitcoin?

Inflasjonen i eurosonen er for tiden enda høyere enn under forrige finanskrise. Det er også problemet at Nord Stream 1-rørledningen fra Russland til Tyskland for øyeblikket er stengt for vedlikehold og at påfølgende gassleveranser også mangler. Vladimir Putin ser derfor ut til å ha sterke kort på hånden for å presse EU inn i resesjon.

Alt i alt vil ECB trolig måtte håndtere rekordhøy inflasjon, en italiensk gjeldskrise og en enorm energimangel for Tyskland på grunn av fraværet av russiske gassforsyninger.

ECB ser ikke ut til å ha mye rom for å heve renten for øyeblikket, noe som ved første øyekast virker som en ‘positiv’ utvikling for bitcoin. Spørsmålet er imidlertid hva som vil skje med euroen vår. Dersom rentene holder seg på dette nivået over lengre tid, som det foreløpig ser ut til å gjøre, kan det få katastrofale konsekvenser for europrosjektet.

Author
  • Florian Feidenfelder

    Florian Feidenfelder is a seasoned cryptocurrency trader and technical analyst with over 10 years of hands-on experience analyzing and investing in digital asset markets. After obtaining his bachelor's degree in Finance from the London School of Economics, he worked for major investment banks like JP Morgan, helping build trading systems and risk models for blockchain assets.

    Florian later founded Crypto Insights, a leading research firm providing actionable intelligence on crypto investments to hedge funds and family offices worldwide. He is the author of the bestseller "Mastering Bitcoin Trading" and has been featured in prominent publications like the Wall Street Journal, Bloomberg, and Barron's for his insights on blockchain technologies.

    With extensive knowledge spanning the early days of Bitcoin to today's explosive DeFi landscape, Florian lends his real-world expertise to guide both new entrants and seasoned professionals in capitalizing on the wealth-creating potential of crypto trading while effectively managing its inherent volatility risks.

error: Alert: Content is protected !!