Senatorer vil klassifisere bitcoin som en “digital vare”

Sidst opdateret: 5 august 2022

US Senate Agriculture Committee (SAC) planlegger å innføre et lovforslag som klassifiserer bitcoin som en digital vare.

Digital vare

Denne kategorien er ganske ny. Spørsmålet om nøyaktig hva bitcoin er har eksistert i årevis. Faller det inn under verdipapirlovgivningen, er det en vare eller er det en egen klasse?

For øyeblikket overvåker Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reguleringen av råvarederivater, i stedet for selve den underliggende varen. SEC, derimot, har så langt fokusert hovedsakelig på kryptovalutaer.

Med lovforslaget ønsker SAC at CFTC også skal regulere spotmarkedet for digitale varer. Dette betyr at regulatoren da også vil ha ansvar for handel med den underliggende varen. Bitcoin, altså. Det er i hvert fall tanken med dette forslaget.

Ingen verdipapirer

Lovforslaget utelukker også verdipapirer fra å bli utpekt som en digital vare samtidig. Derfor vil alle kryptovalutaer som er merket som verdipapirer falle inn under jurisdiksjonen til Securities and Exchange Commission (SEC) i stedet for CFTC. SEC vil derfor hovedsakelig fokusere på kryptobørser som verdipapirbørser.

Bedre definisjoner for meglere, forhandlere, forvaltere og lignende parter er også nødvendig.

SAC-formann Debbie Stabenow, sammen med republikaneren John Boozman, ønsker å innføre lovforslaget så snart som mulig. CFTC-leder Rostin Behnam uttaler at regulatoren er klar for dette trinnet.

Det er derfor en regning, en regning. Det betyr at det (ennå) ikke er en lov som skal gjennomføres.

Author

  • I first came into contact with Bitcoin in 2017 - and since then, the topic of cryptocurrencies has never left me. For this reason, I have also made BTC & Co. part of my profession and write as a freelance author for crypto publications.

error: Alert: Content is protected !!