Sentralbankmann India: “Vi kan miste autoritet på grunn av kryptovaluta”

Sidst opdateret: 17 januar 2023

En guvernør i Reserve Bank of India delte en slående mening om bitcoin forrige uke. Han ser ulemper og spesielt farer ved den økende etterspørselen etter kryptovalutaer i landet hans.

Indisk sentralbankmann

Shaktikanta Das snakket på Business Today Banking and Economy Summit om den indiske økonomien. Ifølge ham bør kryptovalutaer forbys:

“Det har ingen underliggende verdi i markedet. Som alle eiendeler har hvert finansprodukt en underliggende verdi. Verdien av kryptovalutaer er helt basert på utseendefaktoren.”

“Crypto er en form for gambling (…) og er ikke annet enn en 100 prosent spekulasjon.”

Men enda mer bemerkelsesverdig er følgende uttalelse:

“Kryptovalutaer har potensial til å bli et betalingsmiddel og det meste er denominert i dollar. Tenk hvis du lar det vokse, at det utgjør 20 prosent av økonomien, så vil sentralbanken miste autoriteten over pengene.”

Der har Das kua ved hornene: selv om han omtaler private selskaper som eiere og utstedere av kryptovalutaer, er dette akkurat ideen med bitcoin: penger uten sentralbank. Penger tilhører ingen og derfor tilhører penger alle (med en node og/eller privat nøkkel).

Ifølge Das er dette i sin tur nettopp en fare: det undergraver muligheten til å pumpe likviditet inn i økonomien og pengepolitikken som han ser som nødvendig.

Indias årlige budsjett forfaller snart. Det ser ut til å være lite håp for et uventet vindfall for kryptoindustrien. Indiske kryptoselskaper har allerede hatt en vanskelig periode uansett med mange juridiske tilbakeslag.

Author

  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!