To nøkkelindikatorer er i grønt, tid for en bitcoin-priseksplosjon?

Sidst opdateret: 8 juli 2022

Bitcoin har vært i en nedadgående trend siden desember 2021, og vi kan nå si at disse nedgangene markerte begynnelsen på et alvorlig bjørnemarked. På kort tid tapte vi mer enn 70 prosent av all-time high på $69.000, men nå ser det ut til å være litt liv i brygget igjen.

To indikatorer på kjeden som har spådd mange bunner i det siste, hopper for tiden til grønt, og spår en priseksplosjon for bitcoin.

Bitcoin er oversolgt

Flere on-chain-indikatorer har hoppet til det grønne, men i dag skal vi diskutere to som vi alltid har kunnet stole på tidligere: MVRV Z-score og Bitcoin Investor Tool.

MVRV Z-score bruker en kombinasjon av bitcoins markedsverdi, realiserte pris og z-score. Den realiserte prisen er gjennomsnittsprisen som alle bitcoin sist byttet adresser til. I årevis har MVRV Z-score vist seg å være et godt verktøy for å forutsi bunner og topper.

Faktisk måler MVRV Z-score i hvilken grad bitcoin er over- eller undervurdert sammenlignet med dens “faktiske” verdi. Dette er basert på gjennomsnittsprisen som hver bitcoin sist utvekslet adresser til. For øyeblikket er vi i den grønne sonen i diagrammet, som ofte har vist seg å være en god kjøpsmulighet tidligere.

LoonIntoBitcoins Bitcoin Investor Tool gir lignende innsikt om når kjøp eller salg av bitcoin kan resultere i over gjennomsnittlig avkastning.

Den grønne linjen i diagrammet representerer en periode hvor bitcoin-prisen er på et nivå som historisk sett har blitt klassifisert som lavt og omvendt. Selvfølgelig gir ikke denne typen indikatorer sikkerhet, og det er ikke en god idé å basere hele strategien på MVRV Z-score og Bitcoin Investor Tool.

Forestående lavkonjunktur hjelper bitcoin?

Nå har de fleste indikatorer på kjeden vært i det grønne en stund, men det som gjør det annerledes denne gangen er at den amerikanske økonomien begynner å vakle. Federal Reserve har forsøkt å bekjempe rasende inflasjon med høyere renter de siste månedene og blir nå presentert for regningen.

De nye amerikanske arbeidsledighetstallene ser ikke bra ut, forbrukertilliten er på sitt laveste punkt på flere tiår og industrien begynner også å vakle. Alt dette er tegn på at Federal Reserve ikke har mye rom for å heve renten ytterligere.

Obligasjonsmarkedene priser allerede de første rentekuttene fra Federal Reserve før starten av 2023. Alle disse indikatorene tyder på at den amerikanske sentralbankens strengere politikk snart kan gå mot slutten, noe som gir håp til bitcoin og andre finansielle eiendeler.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!