Biden wil bitcoin in beslag nemen zonder rechtspraak

Laatst bijgewerkt: 27 oktober 2022

De regering van de Amerikaanse president Biden wil gemakkelijker bitcoin van mensen in beslag kunnen nemen. In een 61 pagina’s tellend rapport van de Amerikaanse procureur-generaal wordt onder meer gepleit voor het oprekken van de mogelijkheden van de federale overheid om cryptocurrencies in beslag te nemen.

Losere regels

Als de plannen worden aangenomen, zouden ze gevolgen hebben voor strafrechtelijke verbeurdverklaringen. Daarbij zal een veroordeling niet langer vereist zijn om eigendommen permanent in beslag te nemen.

Met andere woorden, zelfs zonder strafrechtelijke vervolging kan iemands bitcoin in beslag worden genomen. U kunt het hele rapport hier teruglezen.

Er werd ook een nieuw Digital Asset Coordinator Network aangekondigd. Dit is een landelijk netwerk met meer dan 150 federale aanklagers die zullen worden opgeleid in het “opstellen van civiele en strafrechtelijke verbeurdverklaringen”.

Een verbeurdverklaring is anders dan confiscatie. Bij de laatste wordt het eigendom niet automatisch overgedragen aan de staat; bij een verbeurdverklaring wel.

Vanwege het pseudonieme karakter van cryptocurrencies is het moeilijk om bitcoin in beslag te nemen. Echter: bij cryptocurrencies die worden aangehouden op (gereguleerde) platforms, zoals cryptobeurzen of bewaarplatforms, is het een ander verhaal. Volgens statistieken werden in 2021 in de VS bijna 200 cryptocurrency in beslag genomen, ter waarde van 466 miljoen dollar.

Sinds 2014 hebben de FBI, Secret Service en Homeland Security Investigations gezamenlijk voor bijna $ 680 miljoen aan cryptocurrencies in beslag genomen. Het Criminal Investigation team van de US Internal Revenue Service was tussen 2018 en 2021 nog succesvoller en nam maar liefst 3,8 miljard dollar in beslag.

Geen rechterlijk toezicht

Toch willen ze nu veranderingen in de regels. Ten eerste wil de procureur-generaal verbeurdverklaringen makkelijker maken, waardoor er geen rechterlijk toezicht nodig is. De rechtbank is dan niet nodig, maar de betreffende instantie mag dit zelf doen.

De federale overheid kan met zo’n “administratieve verbeurdverklaring” bijna alles “afpakken”, behalve onroerend goed en goederen met een waarde van meer dan 500.000 dollar.

Deze limiet geldt momenteel (nog) voor cryptocurrencies, maar zou dus verlaagd (of geschrapt) moeten worden.

Belangrijk is dat hierdoor schokkend weinig bescherming voor cryptobezitters overblijft. Eenmaal in beslag genomen, wordt het eigendom snel verbeurd verklaard. De benadeelden moeten actie ondernemen en claims indienen, aldus Forbes.

Volgens een rapport van het Institute for Justice hebben federale agentschappen meer dan een derde van alle claims die werden ingediend voor het geld dat zij in beslag namen, afgewezen als “gebrekkig”. Vaak wezen ze op “technische redenen”.

Het beste antwoord op dit mogelijke Amerikaanse beleid: neem bitcoin in eigen hand.

Niet uw sleutels, niet uw munten.

Congres

Momenteel worden de meeste cryptocurrencies gezien als gemeenschappen, in plaats van effecten. Dat maakt het nog lastiger, omdat commodities, in tegenstelling tot effecten, “geen verbeurdverklaring mogelijk maken van onrechtmatig verkregen winsten uit criminele activiteiten”.

Voorlopig is dit nog een voorstel dat eerst door het Congres moet worden goedgekeurd. Maar aangezien het uit de koker van de regering Biden komt, zijn de kansen op succes niet gering.

Author

  • I first came into contact with Bitcoin in 2017 - and since then, the topic of cryptocurrencies has never left me. For this reason, I have also made BTC & Co. part of my profession and write as a freelance author for crypto publications.

error: Alert: Content is protected !!