Bitcoin wordt in België niet als waardepapier beschouwd

Laatst bijgewerkt: 25 november 2022

De Belgische financiële toezichthouder bevestigt zijn standpunt over bitcoin. Samen met alle altcoins worden cryptocurrencies die uitsluitend door computercode worden uitgegeven, niet als effecten beschouwd.

Regels in België

De uitleg komt van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Eerder deze maand bracht zij een rapport uit als vervolg op een ontwerp van juli 2022. Zij vroeg toen om commentaar.

De verduidelijking dat bitcoin geen effect is, komt na een toenemend aantal vragen over de bestaande Belgische financiële wet- en regelgeving in verband met digitale activa.

Hoewel de autoriteit niet wettelijk bindend is volgens de Belgische of Europese wetgeving, stelt de toezichthouder dat cryptocurrencies volgens haar “stappenplan” als een effect zouden worden geclassificeerd als het door een persoon of entiteit wordt uitgegeven:

“Als er geen emittent is, zoals in gevallen waarin instrumenten worden gecreëerd door een computercode en dit niet gebeurt ter uitvoering van een overeenkomst tussen emittent en belegger (bv. bitcoin of ether), dan zijn de Prospectusverordening, de Prospectuswet en de MiFID-gedragsregels in principe niet van toepassing.”

Het document is een stappenplan dat als leidraad moet dienen totdat de Markets in Crypto Assets (MiCA) regelgeving van het Europees Parlement is aangenomen. Deze zal naar verwachting begin 2024 in werking treden.

Dus ondanks het feit dat cryptocurrencies per definitie niet automatisch effecten zijn, zijn ze wel onderworpen aan andere regelgeving.

In de Verenigde Staten is een soortgelijke discussie gaande. Er loopt onder meer een rechtszaak tegen Ripple, terwijl bitcoin in de hoek van de commodities wordt geduwd. De vraag is of regulering van bitcoin als asset daarom onder de CFTC of de SEC moet vallen.

In Nederland valt bitcoin onder box 3 van de belastingregels.

Author

  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!