Cryptocurrency uitleenbedrijf Voyager vraagt faillissement aan

Laatst bijgewerkt: 6 juli 2022

Voyager Digital heeft in New York faillissement aangevraagd, zo blijkt uit de faillissementsaanvraag die het cryptocurrency bedrijf heeft ingediend.

Het gaat om een zogeheten Chapter 11 type faillissementsaanvraag. Een hoofdstuk 11 faillissementsprocedure stopt alle civiele rechtszaken en stelt bedrijven in staat een herstelplan op te stellen terwijl ze operationeel blijven.

Meer dan 100.000 schuldeisers

Het bedrijf heeft tussen de $1 miljard en $10 miljard aan cryptocurrency activa op de balans staan. Aan de andere kant hebben ze ook tussen de $1 miljard en $10 miljard aan geschatte passiva. Verwacht wordt dat er meer dan 100.000 schuldeisers zijn.
Drie dochterondernemingen

Drie dochterondernemingen, Voyager Digital Holdings, Voyager Digital LLC en Voyager Digital, Ltd. genaamd, zoeken bescherming. Voor elk van deze drie bedrijven zijn faillissementsaanvragen ingediend in de faillissementsrechtbank van het Southern District of New York.

Volgens deze documenten worden de bedrijven vertegenwoordigd door Kirkland and Ellis LLP.

Vrijdag stopte Voyager opnamen

De problemen kwamen vlak voor het weekend aan het licht. Vorige vrijdag stopte Voyager opnames, stortingen en handel in cryptovaluta. Ze deden dit zogenaamd vanwege de huidige marktomstandigheden.

“Dit was een uiterst moeilijke beslissing, maar we geloven dat het de juiste is gezien de huidige marktomstandigheden,” zei CEO Stephen Ehrlich toen. Zojuist deelde Ehrlich mee dat het bedrijf vrijwillig een herstructurering aangaat.

Three Arrow Capital sleept iedereen mee naar beneden

Voyager deelde het bed met Three Arrow Capital (3AC). De laatste onderneming had een lening van 650 miljoen dollar bij Voyager, maar kan die niet terugbetalen. Intussen heeft ook 3AC faillissement aangevraagd.

In het persbericht over deze “herstructurering” is te lezen dat 3AC een belangrijke rol speelde in de val van Voyager. Ehrlich:

“Deze uitgebreide reorganisatie is de beste manier om de activa op het platform te beschermen en de waarde voor alle belanghebbenden, inclusief de klanten, te maximaliseren. Het platform van Voyager werd gebouwd om beleggers toegang te geven tot handel in crypto-activa met eenvoud, snelheid, liquiditeit en transparantie. Hoewel ik sterk geloof in deze toekomst, nopen de langdurige volatiliteit en besmetting op de cryptomarkten van de afgelopen maanden, en het in gebreke blijven door Three Arrows Capital (“3AC”) op een lening van de dochteronderneming van het bedrijf, Voyager Digital, LLC, ons om nu weloverwogen en doortastende maatregelen te nemen. De Chapter 11 procedure biedt een efficiënt en billijk mechanisme om het herstel te maximaliseren.”

Volgens Frances Coppola bestond bijna de helft van de activa van Voyager uit uitstaande leningen. Ongeveer 60% van deze leningen zijn (na het faillissement is ‘kwamen’ misschien een beter woord) voor rekening van 3AC.

Makelaar en leenbedrijf

Voyager’s verdienmodel is te vergelijken met BlockFi. Het is een makelaar, dus je kunt crypto kopen en verkopen, maar je kunt er ook crypto storten om er rente op te verdienen. Ze lenen deze crypto dan uit aan, bijvoorbeeld, 3AC. Om crypto uit te lenen moet je onderpand bieden om het bedrijf enige zekerheid te geven. In het geval van 3AC was dit onderpand niet genoeg en nu staat Voyager op instorten.

Cryptobedrijven, en geldschieters in het bijzonder, hebben de afgelopen weken te maken gehad met solvabiliteitsproblemen, waardoor gebruikers hun geld niet konden opnemen. Celsius zette deze trend vorige maand in en kondigde half juni aan dat het opnames zou opschorten. CoinLoan, CoinFLEX en Voyager zelf hebben de afgelopen dagen allemaal beperkingen gehad of zelfs opnames helemaal stopgezet.

Author
  • Florian Feidenfelder

    Florian Feidenfelder is a seasoned cryptocurrency trader and technical analyst with over 10 years of hands-on experience analyzing and investing in digital asset markets. After obtaining his bachelor's degree in Finance from the London School of Economics, he worked for major investment banks like JP Morgan, helping build trading systems and risk models for blockchain assets.

    Florian later founded Crypto Insights, a leading research firm providing actionable intelligence on crypto investments to hedge funds and family offices worldwide. He is the author of the bestseller "Mastering Bitcoin Trading" and has been featured in prominent publications like the Wall Street Journal, Bloomberg, and Barron's for his insights on blockchain technologies.

    With extensive knowledge spanning the early days of Bitcoin to today's explosive DeFi landscape, Florian lends his real-world expertise to guide both new entrants and seasoned professionals in capitalizing on the wealth-creating potential of crypto trading while effectively managing its inherent volatility risks.

error: Alert: Content is protected !!