Gebrek aan bitcoin-experts een ‘groot probleem’ voor EU-bankentoezichthouder

Laatst bijgewerkt: 28 juli 2022

De Europese Bankautoriteit (EBA) worstelt met de regulering van bitcoin (BTC) en ‘crypto’. Voorzitter José Manuel Campa verwacht pas in 2025 duidelijke richtlijnen over de tokens waar hij toezicht op moet houden.

De EBA is een Europese autoriteit met het formele doel om duidelijke en consistente regelgeving en toezicht in de Europese bankensector te realiseren. Een lastige taak in een tijd waarin bitcoin een rol speelt in de financiële wereld.

Een ander ‘groot probleem’ volgens Campa is het vinden van experts: “Daar is op dit moment veel vraag naar”, zegt hij in gesprek met Financial Times.

De Europese Unie als geheel lijkt er minder last van te hebben. Zij leggen nu de laatste hand aan het pakket dat Markets in Crypto Assets (MiCA) heet. Het doel is om alle regelgeving in de 27 lidstaten te harmoniseren. In de praktijk zal het waarschijnlijk van land tot land wat verschillen.

Bitcoin wordt en is voornamelijk gebouwd door vrijwilligers. Het trekt mensen om verschillende redenen aan om bij te dragen. Om goed geïnformeerde mensen voor de Europese Bankautoriteit aan te trekken, heb je in dit geval goede voorwaarden nodig. Het gaat ook in tegen het hele idee achter bitcoin.

Volgens Campa is het heel belangrijk dat ze de juiste experts vinden: “Als we het niet zo goed doen als zou moeten, zullen we met de gevolgen moeten leven.”

Europa en regels

Campa noemt dit een zeer ‘dynamische markt’. De ontwikkelingen gaan veel sneller dan waar de regelgevers wetten voor kunnen bedenken en invoeren. Technologie en acceptatie gaan een stuk sneller dan de trage wegen van Brussel. Campa: “,,Cryptocurrencies kunnen over drie jaar voor andere dingen gebruikt worden, dat weet ik nog niet.”

De EBA houdt zich vooral bezig met regels en richtlijnen voor de bankensector. Maar overal in Europa moeten regelgevers en handhavers aan de slag.

Author

  • I first came into contact with Bitcoin in 2017 - and since then, the topic of cryptocurrencies has never left me. For this reason, I have also made BTC & Co. part of my profession and write as a freelance author for crypto publications.

error: Alert: Content is protected !!