Kan bitcoin standhouden tegen andere cryptocurrencies?

Laatst bijgewerkt: 29 juli 2022

Igor Makarov, hoogleraar financiën aan de London School of Economics (LSE), kan zich geen toekomst zonder digitale activa voorstellen, maar heeft twijfels over bitcoin. Volgens Makarov is bitcoin verre van perfect en is er weinig bewijs dat het functioneert als een opslagplaats van waarde.

Kan bitcoin slagen als een opslagplaats van waarde?

Volgens Makarov hebben de afgelopen 10 jaar geen bewijs geleverd dat bitcoin heeft wat nodig is om een opslagplaats van waarde te worden. Met name de volatiliteit van de koers van de bitcoin maakt dat Makarov dit onwaarschijnlijk acht. “Als de enorme waardestijgingen en de toename in liquiditeit er niet in slagen om bitcoin stabieler te maken, dan is er geen garantie dat bitcoin ooit stabiel zal worden,” zei Makarov.

“Zonder een overheid die bitcoin afdekt, is de waarde ervan afhankelijk van de bereidheid van het publiek om bitcoin aan te houden. Dat is op zijn beurt weer afhankelijk van het veranderende sentiment onder beleggers en de waarde van bitcoin ten opzichte van andere cryptocurrencies,” vervolgde Makarov.

Als Amerikaanse staatsinvesteringsfondsen in bitcoin mogen investeren, zal dat de bitcoinprijs zeker een “tijdelijke boost” geven, aldus Makarov. Die waardestijging betekent echter dat “vroege toetreders zullen profiteren ten koste van het volk” en andere opslagplaatsen van waarden, met name fiatgeld, aldus Makarov.

0,01 procent heeft 5 miljoen bitcoin

Makarov is bekend geworden als medeauteur van een studie die beweert dat een kleine groep van 10.000 bitcoiners 5 miljoen bitcoin bezit. Dat zou betekenen dat 0,01 procent van alle bitcoiners 25 procent van alle 19,1 miljoen bitcoin bezit. De onderzoekers beweren dat de grootste bitcoinhouders een groter percentage van alle crypto bezitten dan de rijkste Amerikanen als het op dollars aankomt.

Volgens Makarov is het onderzoek gebaseerd op gegevens van het Bitcoin-netwerk, maar ook op openbare gegevens van blogs, chatfora en andere bronnen. “We gebruiken ook Bitfury Crystal Blockchain informatie over de identiteit van grote publieke entiteiten zoals exchanges,” zei Makarov.

In een vergelijking met het traditionele financiële systeem zegt Makarov dat mensen daar hun geld vooral in onroerend goed en aandelen hebben zitten. De meerderheid van de welgestelden heeft niet het grootste deel van hun vermogen in Amerikaanse dollars. Hoewel hij sceptisch staat tegenover bitcoin, is Makarov positief over de toekomst van digitale activa.

Het geld van de toekomst is digitaal

Makarov bezit momenteel geen cryptocurrencies, maar hij ziet digitaal geld zeker als de toekomst. “Er bestaat weinig twijfel over dat we in de toekomst digitaal geld en digitale activa zullen gebruiken. De efficiëntie daarvan hangt af van het ontwerp. Daarom is het belangrijk om dat goed te krijgen”, zegt Makarov onder meer over digitaal geld.

Makarov vindt het ook belangrijk om problemen zoals governance en wetgeving op tijd aan te pakken en daar een goede oplossing voor te vinden. Wat we nu veel zien is dat cryptoprojecten in een grijs gebied leven. Dit is een situatie die veel onzekerheid schept voor zowel ondernemers als particulieren.

Als we af mogen gaan op de kritiek van Makarov, ziet hij bitcoin waarschijnlijk niet als het geld van de toekomst. Mede vanwege de oneerlijke verdeling die Makarov blijkbaar als een groot obstakel ziet voor de wereldwijde adoptie van bitcoin als geld.

Author
  • Steven Gray

    Steven Gray is an experienced cryptocurrency and blockchain journalist with over 7 years of reporting on the crypto industry across major publications. His proficiency in technical analysis provides him the skills to evaluate complex trading algorithms and AI systems. Steven leverages his extensive network of academics and finance professionals to incorporate expert opinions into his unbiased analyses.

    Known for his engaging yet objective writing style, Steven keeps readers informed without hype. His rare blend of crypto domain knowledge, trading acumen, impartiality, and communication skills makes him an ideal author for in-depth reviews of innovations across the cryptocurrency and financial technology sectors.

error: Alert: Content is protected !!