Stevige Correctie Verwacht voor Bitcoin door DonAlt

Laatst bijgewerkt: 5 september 2023

De populaire pseudonieme analist DonAlt heeft recentelijk zijn bezorgdheid geuit over de huidige toestand van Bitcoin, waarbij hij aangeeft dat de cryptocurrency op dit moment zwak lijkt te zijn. Deze zorgen zijn gedeeltelijk gevoed door de vertraging in de goedkeuring van de Amerikaanse Spot Bitcoin ETF door de Securities and Exchange Commission (SEC). Hoewel deze vertraging voor velen geen verrassing was, heeft Bitcoin toch een neerwaartse koersbeweging laten zien. DonAlt suggereert dat dit wijst op onderliggende zwakte in de markt voor Bitcoin.

De Uitgestelde ETF-Goedkeuring en de Bitcoin Koers

Het nieuws van de SEC over het uitstellen van de goedkeuring van een Spot Bitcoin ETF in de Verenigde Staten had al verwacht kunnen worden door investeerders. Echter, ondanks deze verwachting, heeft Bitcoin zijn waarde zien dalen. DonAlt interpreteert deze koersdaling als een teken van zwakte in de onderliggende structuur van Bitcoin.

Het Juiste Instapmoment voor Bitcoin

Als gevolg van deze zorgen concludeert DonAlt dat dit wellicht niet het juiste moment is om Bitcoin te kopen. Hij merkt op: “Als we deze maand een flinke prijscorrectie zien, dan zou ik overwegen om in te stappen. Maar als de neerwaartse trend zich voortzet, zoals we de afgelopen tijd hebben gezien, blijf ik aan de zijlijn staan.”

DonAlt benadrukt dus de noodzaak van een aanzienlijke correctie in de Bitcoin-prijs voordat het veilig is om in te stappen. Hij wijst erop dat zelfs het voorspelbare nieuws over de uitstel van een beslissing met betrekking tot een Spot Bitcoin ETF in Amerika, wat vooraf al door velen was voorzien, tot een prijsdaling heeft geleid. Volgens DonAlt is er momenteel weinig te winnen voor investeerders.

Wachten op een Nieuwe Liquidatiegolf

Het lijkt erop dat de marktbears nog niet klaar zijn om hun posities te verkopen, en de verkoopdruk blijft duidelijk zichtbaar in het koersverloop. Hierdoor blijft het wachten op een mogelijke nieuwe liquidatiegolf, die theoretisch gezien op korte termijn zou kunnen plaatsvinden.

Bitcoin’s Prestaties in September

Bitcoin is de maand september niet goed begonnen en blijft opnieuw dalen. Op het moment van schrijven staat de Bitcoin-koers op $25.655, wat een daling van 1,24 procent vertegenwoordigt.

Onderliggende Zwakte en Economische Zorgen

De onderliggende zwakte in Bitcoin, zoals aangehaald door DonAlt, lijkt grotendeels voort te komen uit zorgen over de mondiale economische situatie, met een focus op de Amerikaanse economie. De afgelopen 17 maanden heeft de Amerikaanse centrale bank een agressieve renteverhogingscampagne gevoerd om de inflatie te beteugelen, wat gedeeltelijk succesvol is geweest. Echter, dit heeft geleid tot problemen in de economie.

De impact van de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank begint langzaam maar zeker voelbaar te worden op de arbeidsmarkt, en dit heeft de zorgen over een mogelijke recessie doen toenemen. Een recessie zou naar verwachting geen gunstig effect hebben op de Bitcoin-koers. Deze zorgen lijken momenteel het sentiment rondom Bitcoin te beïnvloeden, waardoor geen enkel positief nieuwsbericht de markt in positieve zin lijkt te kunnen beïnvloeden.

De toenemende impact van de Amerikaanse centrale bank’s renteverhogingen op de arbeidsmarkt wekt inderdaad bezorgdheid op over de mogelijkheid van een naderende recessie. In tijden van economische onzekerheid is diversificatie van investeringen vaak een verstandige strategie. Platforms zoals Corona Millionaire en Bitcoin System bieden beleggers de mogelijkheid om hun portfolio’s te diversifiëren, inclusief cryptocurrencies zoals Bitcoin, naast andere activa, om zich voor te bereiden op alle mogelijke scenario’s op de financiële markten.

Author
  • Gerwin Ossel

    Gerwin is een schrijver in de crypto niche op verschillende gereputeerde websites. Hij houdt ervan om complexe onderwerpen met betrekking tot fin-tech, aandelenmarkt en accountancy te ontleden zodat ze gelezen kunnen worden door een breder publiek.

error: Alert: Content is protected !!