Verenigde Naties: “ontwikkelingslanden moeten bitcoin-reclame verbieden en portemonnees reguleren”

Laatst bijgewerkt: 14 juli 2022

De Verenigde Naties denken dat crypto de monetaire soevereiniteit van ontwikkelingslanden kan ondermijnen. Daarom beveelt de organisatie strenge regels aan om het gebruik ervan aan banden te leggen. In een document met de titel “All that glitters is not gold” schrijft de VN dat de nadelen van crypto groter zijn dan de mogelijke voordelen. Dit geldt zowel voor personen als voor financiële instellingen.

Verplichte registratie van alle crypto-wallets

In het document spreken de Verenigde Naties vooral hun bezorgdheid uit over de sociale risico’s en kosten die aan crypto verbonden zijn. Penelope Hawkings, een vertegenwoordigster van de Verenigde Naties, laat aan Decrypt weten dat dit advies geldt voor alle financiële producten met een hoge risicofactor.

Volgens de Verenigde Naties heeft crypto de potentie om de financiële stabiliteit van ontwikkelingslanden te ondermijnen. Verder ziet de organisatie gevaren op het gebied van criminaliteit en beperkt crypto de mogelijkheden voor regeringen om kapitaalstromen te controleren. Kortom, de Verenigde Naties adviseren om het gebruik van crypto minder aantrekkelijk te maken.

Dat kan bijvoorbeeld door extra belastingen op transacties te heffen en door de registratie van wallets verplicht te stellen. Bovendien zou het volgens de Verenigde Naties goed zijn om financiële instellingen te verbieden zelf crypto aan te houden. En ook om ze te verbieden cryptodiensten aan hun klanten aan te bieden.

Botcoin advertenties verbieden

Daarmee is de kous niet af voor de Verenigde Naties. Het machtige orgaan adviseert ontwikkelingslanden ook om reclame voor crypto-bedrijven te verbieden. Zowel in het openbaar als op de sociale media. Volgens de Verenigde Naties is dit een “noodzaak in het kader van consumentenbescherming in landen waar de financiële geletterdheid laag is”. Volgens analyses zou het toestaan van ongecontroleerde reclame tot “aanzienlijke verliezen” kunnen leiden.

Rohan Grey van de Willamette University College of Law, werkte als adviseur mee aan het VN advies. Volgens Grey is het gebrek aan wetgeving een belangrijke reden voor de pijn die de consument in sommige gevallen ondervindt. “Het ecosysteem is nog niet rijp en volwassen. De industrie toestaan haar eigen gang te gaan is op dit moment te vergelijken met het op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel dat nog nergens op getest is,” zei Grey tegen Decrypt.

Ontwikkel je eigen betalingssystemen

Het laatste advies van de VN aan ontwikkelingslanden is om hun eigen betalingssystemen te ontwikkelen. Deze zouden dan als een openbaar goed moeten fungeren, net als de fysieke infrastructuur die regeringen aanleggen. Ook adviseert de VN de ontwikkelingslanden de mogelijkheden van een Centrale Bank Digitale Valuta (CBDC) te onderzoeken.

CBDC’s zijn een digitale vorm van fiat geld, uitgegeven door centrale banken en regeringen. Een soort digitale tegenhanger van bitcoin. Terwijl digitaal geld van centrale banken een financieel systeem creëert waarin regeringen de uiteindelijke controle hebben, is bitcoin praktisch het tegenovergestelde. Bitcoin is immers een digitale munt waarover niemand en tegelijk iedereen de uiteindelijke controle heeft.

Grey ziet de komst van digitaal centrale bank geld. “Met een CBDC hoef je niet bang te zijn dat de munt plotseling zijn waarde zal verliezen, zoals bij stablecoins het geval is. Een dollar van de overheid kan altijd ingewisseld worden voor een dollar in de overheid,” zegt Grey. Het is niet duidelijk in hoeverre dit bijdraagt tot het behoud van koopkracht.

Author
  • Florian Feidenfelder

    Florian Feidenfelder is a seasoned cryptocurrency trader and technical analyst with over 10 years of hands-on experience analyzing and investing in digital asset markets. After obtaining his bachelor's degree in Finance from the London School of Economics, he worked for major investment banks like JP Morgan, helping build trading systems and risk models for blockchain assets.

    Florian later founded Crypto Insights, a leading research firm providing actionable intelligence on crypto investments to hedge funds and family offices worldwide. He is the author of the bestseller "Mastering Bitcoin Trading" and has been featured in prominent publications like the Wall Street Journal, Bloomberg, and Barron's for his insights on blockchain technologies.

    With extensive knowledge spanning the early days of Bitcoin to today's explosive DeFi landscape, Florian lends his real-world expertise to guide both new entrants and seasoned professionals in capitalizing on the wealth-creating potential of crypto trading while effectively managing its inherent volatility risks.

error: Alert: Content is protected !!