Agenda 2021

Ostatnia aktualizacja: 24 marca 2023

TUESDAY 19 November, 2021

.

8.30 – 8.45

Powitanie przewodniczącego

08.45 – 09.45

Przyszłość zarządzania aktywami: Indeksowanie, Smart Beta i rola indeksów w strategiach instytucjonalnych

Nie tylko inwestorzy funduszy pasywnych muszą wiedzieć o indeksowaniu. Przy indeksach obejmujących obecnie różnorodne strategie inwestycyjne, każdy właściciel aktywów musi ponownie ocenić, jaka część jego portfela może i powinna być replikowana.
Jak daleko mogą posunąć się indeksy “smart beta” w zastępowaniu aktywnych menedżerów? W tej sesji eksperci panelowi przyjrzą się przyszłości zarządzania aktywami.

 • Indeksowanie i aktywne zarządzanie
 • .

 • Ewolucja benchmarków i ich wybór
 • .

 • Niestandardowe benchmarki, inteligentne indeksy i przyszłość zarządzania aktywami
 • .

Moderator:
Jim Wiandt
Founder & CEO
IndexUniverse
Paneliści:
.

.

.
Isabelle Bourcier
Head of Business Development
Ossiam
Alex McKenna
Główny dyrektor ds. funduszy systematycznych
Deutsche Asset & Wealth Management
Olivier Rousseau
Dyrektor wykonawczy
Fonds de Réserve pour les Retraites
Mark Voermans
Senior Strategist
PGGM Investments

09.45 – 10.30

Krytyczne decyzje: Dodawanie wartości do stóp zwrotu z indeksów

Zarządzanie funduszami indeksowymi pozwala na wiele sposobów na dodanie wartości do zwrotu z benchmarku, czy to poprzez pożyczanie papierów wartościowych, wykorzystanie derywatów indeksowych, czy też pozycjonowanie portfeli pod kątem rebalancingu indeksów. W tej sesji paneliści ocenią, czy zwroty “indeks-plus” uzasadniają ryzyko podejmowane w celu ich osiągnięcia. Omówimy również kwestię indeksowania i zarządzania zmianami, kluczowy temat dla właścicieli aktywów instytucjonalnych.

 • Zwroty “Index-plus” dzięki pożyczkom i swapom – wartość dodana czy ryzykowna inżynieria finansowa?
 • Zarządzanie indeksami i rebalansowaniem portfela
 • .

 • Minimalizacja kosztów przejściowych
 • .

.

Moderator:
Paul Amery
Współpracujący redaktor
IndexUniverse.eu
Paneliści:
.

.

.

Simon Midgen
Główny dyrektor ds. strategii funduszy indeksowych
Prawne & Ogólne zarządzanie inwestycjami
Alan Miller
Founding Partner & CIO
SCM Private
Laurent Trottier
Head of Index Management
Amundi ETF

10.30 – 11.00

Poranna przerwa networkingowa
.

11.00 – 11.45

.

Indeksowanie obligacji

Indeksowanie wykroczyło daleko poza swoje korzenie na rynkach akcji, z indeksami obligacji, które w ostatnich kilku latach odnotowały ogromne napływy. Jednakże, nadal trwa ożywiona debata na temat tego, jak najlepiej indeksować na rynku, na którym handel odbywa się zazwyczaj poza giełdą i może wyschnąć w trudnych czasach. W tym panelu przeanalizujemy najnowsze trendy w indeksowaniu instrumentów o stałym dochodzie.

 • Od giełdy do OTC – zapewnienie zbywalnych cen
 • .

 • Cap-weighting w indeksach obligacji – za i przeciw
 • .

 • Benchmarking ryzyka stopy procentowej, kredytowego i płynności
 • .

.

Moderator:
Matt Hougan
EVP, Global Head of Content
IndexUniverse
Paneliści:
.

.

.
Rudyard Ekindi
Dyrektor ds. badań inwestycyjnych
NEST
.
Nick Pierce
Główny dyrektor ds. inwestycji w papiery wartościowe o stałym dochodzie
Vanguard Asset Management

11.45 – 12.30

Accessing Emerging Markets: Does Indexing Work?

Rynki wschodzące stawiają przed dostawcami indeksów i zarządzającymi funduszami indeksowymi szczególne wyzwania. Czy podążanie za strategią indeksową w EM ma sens, czy też aktywni menedżerowie zachowują przekonującą przewagę? Na ile wiarygodne są benchmarki i jakie są potencjalne pułapki, na które należy uważać? Paneliści przeanalizują, w jaki sposób najlepiej uzyskać dostęp do rozwijających się rynków akcji i instrumentów o stałym dochodzie.

 • Rynki wschodzące – ostatni bastion aktywnych zarządzających?
 • Za i przeciw indeksowaniu krajów
 • Jak wiarygodne są indeksy na rynkach wschodzących?
 • .

Moderator:
Rebecca Hampson
Europejski redaktor
IndexUniverse.eu
Paneliści:
.

.

Kryształowa koronka
Dyrektor
Pension Solutions Group – Russell Investments Limited
Nicholas Soerensen
VP, Senior Product Advisor
Deutsche Asset & Wealth Management

12.30 – 13.45

Lunchon dla delegatów i prelegentów
.

13.00 – 13.40

.

Keynote Luncheon Address
Exposed: Blowing The Whistle On Olympus
Michael Woodford, MBE
Były Prezes & CEO
Olympus

13.45 – 14.30

The Yield Gap: Indexing For Income

Prawie zerowe stopy procentowe wywierają ogromną presję na długoterminowe plany oszczędnościowe. W tej sesji eksperci branży indeksowej dokonają przeglądu sposobów, w jakie opracowywane są benchmarki w celu generowania dochodu z różnych klas aktywów. Wybór właściwego indeksu i pomiar stóp zwrotu po kosztach jest kluczowy – dowiemy się dlaczego.

 • Indeksowanie akcji w celu uzyskania dochodu
 • .

 • Generowanie dochodu z innych klas aktywów
 • .

 • Jaka jest stopa zwrotu indeksu tracker po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych i podatków?
 • .

Moderator:
Dave Nadig
President, ETF Analytics
IndexUniverse
Paneliści:
.

.

.

.

.
Chanchal Samadder
Wielka Brytania i Irlandia – sprzedaż instytucjonalnych funduszy ETF
Lyxor Asset Management
Jan Sytze Mosselaar
Senior Portfolio Manager Asset Allocation
Robeco

14.30 – 15.15

Wyzwania dla strony kupującej: Dyskusja przy okrągłym stole

 • Wyzwania wdrożeniowe dla funduszy emerytalnych i wieczystych
 • .

 • Zarządzanie alokacją aktywów
 • Kto odpowie, jeśli coś pójdzie nie tak?
 • Moderator:
  Matt Hougan
  EVP, Global Head of Content
  IndexUniverse
  Paneliści:
  .

  .

  .

  Gareth Fielding
  Główny dyrektor wykonawczy
  Quantum Global Wealth Management AG
  Tim Giles
  Partner
  Aon Hewitt, Globalna Praktyka Inwestycyjna
  Jezioro Bryon
  Head of PowerShares ETFs – EMEA, Invesco

  15.15 – 15.45

  Popołudniowa przerwa na networking

  15.45 – 16.30

  .

  Efekt indeksu: Fakt czy fantazja?

  Krytycy twierdzą, że rosnący poziom wykorzystania funduszy indeksowych wywołuje przewrotne skutki w zachowaniu inwestorów i rynku, począwszy od zwiększania wewnętrznych korelacji giełdowych, a skończywszy na rozbieżnościach w wycenie pomiędzy uczestnikami i nieuczestnikami najbardziej rozpowszechnionych benchmarków. Czy indeksowanie skutkuje mniej efektywnym ładem korporacyjnym? W tej sesji paneliści przeanalizują:.

   .
  • Wpływ indeksowania na zachowania inwestorów i rynku
  • .

  • Czy fundusze pasywne zwiększają korelacje?
  • Indeksowanie i ład korporacyjny
  • .

  Moderator:
  Paul Amery
  Współpracujący redaktor
  IndexUniverse.eu
  Paneliści:
  .

  .

  .
  M. Nicolas J. Firzli
  Dyrektor Generalny
  Światowej Rady ds. Emerytur
  Anthony Christodoulou
  Założyciel
  WorldTrack
  .
  Con Keating
  Członek EFFAS Research,
  Market Structure and Bond Commission
  Head of Research,
  BrightonRock Group
  Nicola Ralston
  Dyrektor
  PiRho Investment Consulting

  16.30 – 17.15

  Zarządzanie zmiennością: Indeksy ryzyka ogona
  .

  Indeksy zmienności stały się wielkim biznesem, ponieważ inwestorzy martwią się o ochronę swoich portfeli przed nieprzewidzianymi spadkami na rynku. Ale czy rzeczywiście zabezpieczają one ryzyko bessy i jakie są koszty ich stosowania? Czy istnieją alternatywne sposoby zarządzania ekspozycją na ryzyko krańcowe? Eksperci panelowi przeanalizują jedno z najbardziej aktualnych pytań dotyczących indeksowania.

  • Wady i zalety indeksów zmienności
  • .

  • Zarządzanie kosztami przeniesienia
  • Zabezpieczanie ryzyka ogona instrumentów finansowych za pomocą indeksów
  • .

  Moderator:
  Dave Nadig
  President, ETF Analytics
  IndexUniverse
  Paneliści:
  .

  .

  Salla Franzén
  Zarządzający portfelem
  SEB
  Ryan McRandal
  Menedżer portfela, szef działu tematycznego
  Zarządzanie portfelem
  AXA Investment Managers
  Denis Panel
  Chief Investment Officer
  THEAM, Grupa BNP Paribas

  17.15 – 19.00

  Przyjęcie koktajlowe
  Author
  • Luke Handt

   Hello, my name is Luke Handt; I am a successful Bitcoin trader, financial analyst, and researcher. I have been studying the market trends for the conventional stock exchange system globally since I was in college.

  error: Alert: Content is protected !!