Ankieta użytkownika

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2023

.

Drogi Użytkowniku,

Bardzo dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie naszej ankiety. Nie powinno Ci to zająć więcej niż 10 minut, a nawet jeśli nie wypełnisz jej do końca, zależy nam na Twojej opinii.

Przeprowadzając ankietę mamy bardzo prosty cel – lepiej służyć Państwu. Chcemy to osiągnąć poprzez:

  • Zdobycie większego wglądu w to, kim jesteś i jak możemy najlepiej dostosować nasze treści do Twoich zawodowych i osobistych potrzeb inwestycyjnych, oraz
  • Określenie, jakich artykułów, wiadomości, danych i narzędzi oczekują Państwo, nasi czytelnicy
  • .

 

Jeszcze raz dziękuję
Jim Wiandt, Matt Hougan i zespół IndexUniverse.com


Opowiedz nam trochę o sobie


1. W skali od 1 (brak pojęcia) do 5 (bardzo duża wiedza) proszę ocenić swoją wiedzę na temat benchmarków i inwestowania indeksowego.

2.

.

1 2 3 4 5


2. Proszę opisać swój profil.

3.

.

.

.

.

.

Akademicki
Brokerstwo
Doradca finansowy
Dostawca indeksów
Inwestor indywidualny
Zarządzanie inwestycjami
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
Doradztwo w zakresie funduszy emerytalnych
Zarządzanie funduszami emerytalnymi
Sponsor planu
Inne


3. Jakie są Pana(i) całkowite aktywa portfela?

3.

.

.

.

mniej niż 100 000 USD
od $100,000 do $499,999
$500,000 do $999,999
$1 mln do $4,9 mln
5 mln $ do 24,9 mln $
25 mln $ do 99,9 mln $
ponad 100 milionów dolarów


4. Jak często odwiedzasz stronę IndexUniverse.com?

3.

.

.

Daily
Weekly
Miesięcznie
Inne


5. Czy kiedykolwiek inwestował(a) Pan(i) w fundusz indeksowy lub nim zarządzał(a)?

3.

.

.

Tak Nie No


6. Jeśli korzystasz z ETF-ów, jak często handlujesz ETF-ami?

7.

.

.

Daily
Weekly
Miesięcznie
Roczny
Mniej niż rocznie
Never used?


7. Jeśli korzystasz z opcji indeksowych lub kontraktów terminowych, jak często z nich korzystasz?

7.

.

.

Daily
Weekly
Miesięcznie
Roczny
Mniej niż rocznie
Never used?


Pytania specyficzne dla witryny:

8. Co najbardziej podoba Ci się w tej witrynie?

8.

.

Aktualności w centrum uwagi
Features
Komentarz
Dane
Tablice dyskusyjne
Inne


9. Proszę uszeregować, jaki rodzaj danych jest dla Pana(i) najbardziej przydatny.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7
Historyczne zwroty
Korelacje
Wartości
Wolność
Dane komponentu
Informacje o funduszu (ER, zarządzanie, itp.)
Inne


10. Jaki jest najważniejszy temat, który poruszamy? (wybierz 1)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej.

.

Przeglądy indeksów i funduszy
Efektywność podatkowa
Alokacja aktywów
Modelowe portfele
ETF-y
Międzynarodowe
Inne

.

.

Komentarze:11. Na jakie tematy chciał(a)by Pan(i), aby redakcja częściej się wypowiadała?

.

.

.

.

Indeksy porównawcze
ETF-y
Opcje indeksów
Fundusze indeksowe
Zmiany indeksów i handel
Inne


12. Którą klasę aktywów chciałby Pan/Pani widzieć bardziej pokrytą poza amerykańskimi indeksami akcji?

.

.

.

Obligacje krajowe
Indeksy funduszy hedgingowych
Indeksy funduszy hedgingowych
Emerging markets
Metale szlachetne
Metale szlachetne
Towary
Inne

.

.

Komentarze:Proszę wymienić wszelkie dodatkowe uwagi, jakie mają Państwo na temat IndexUniverse.com:

Author
  • Luke Handt

    Hello, my name is Luke Handt; I am a successful Bitcoin trader, financial analyst, and researcher. I have been studying the market trends for the conventional stock exchange system globally since I was in college.

error: Alert: Content is protected !!