Bitcoinowe NFT-y i BRC-20 dominują aktywność w sieci Bitcoina mimo spadku cenowego

Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2023

Bitcoin nadal pozostaje w centrum uwagi kryptoświata, pomimo widocznego spadku cenowego. Wyjątkową popularnością cieszą się bitcoinowe NFT-y oraz protokół BRC-20, które stanowią główną siłę napędową aktywności w sieci Bitcoina. Dane on-chain wykazują, że łącznie 85% aktywności w sieci czołowej tej kryptowaluty koncentruje się na tych dwóch obszarach.

Bitcoinowe NFT-y i BRC-20 dominują scenę

W ostatnich dniach bitcoinowe NFT-y oraz protokół BRC-20 utrzymują swoją pozycję dominującą w ekosystemie Bitcoina. Z danych dostarczonych przez Dune Analytics wynika, że aktywność sieciowa związana z tymi dwoma obszarami osiągnęła rekordowe poziomy. Już 20 sierpnia bieżącego roku ponad 75% aktywności sieciowej Bitcoina było związane z Ordinals – bitcoinowymi NFT-ami.

Wysoki popyt na bitcoinowe NFT-y

Znany analityk kryptowalutowy, Eric Wall, podkreślił, że w ciągu ostatniego tygodnia aż 54% transakcji w sieci Bitcoina stanowiły Ordinals. To potwierdza trend wyraźnego zainteresowania tymi cyfrowymi aktywami. Dune Analytics informuje, że całkowita liczba Ordinals przekroczyła już 25,5 miliona, co w efekcie wygenerowało opłaty transakcyjne sięgające 53,2 miliona dolarów.

Rozwój protokołu Bitcoin Ordinals

Protokół Bitcoin Ordinals, który został uruchomiony na początku 2023 roku, zdobył szybko na popularności. W kolejnych miesiącach zyskał on coraz większe uznanie w społeczności kryptowalutowej. Nagły wzrost popytu przyczynił się jednak do zatorów w sieci Bitcoina oraz wzrostu opłat transakcyjnych.

Rosnąca dominacja BRC-20

Obok bitcoinowych NFT-ów, protokół BRC-20 również utrzymuje swoją dominującą pozycję. W ciągu ostatniego tygodnia wybito aż 1,9 miliona tokenów BRC-20. To stanowi o stałym zainteresowaniu tym protokołem i jego zastosowaniami.

Spadek wykorzystania Ordinals i bitcoinowych NFT-ów

Pomimo utrzymującej się popularności, raport opublikowany przez DappRadar w dniu 17 sierpnia sugerował, że wykorzystanie Ordinals oraz wolumeny związane z bitcoinowymi NFT-ami zmniejszyły się od szczytu osiągniętego w maju tego roku. Niektórzy członkowie społeczności kryptowalut zaczęli spekulować, czy trend wokół bitcoinowych NFT-ów wygasł.

Podsumowanie

Mimo spadku cen Bitcoina, bitcoinowe NFT-y oraz protokół BRC-20 nadal dominują aktywność w sieci tej kryptowaluty. Dane on-chain i analizy rynkowe jednoznacznie wskazują na utrzymujące się zainteresowanie zarówno Ordinals, jak i BRC-20. Rozwój tych obszarów może wpłynąć na dalszy kształt ekosystemu kryptowalutowego i przyczynić się do nowych innowacji w dziedzinie cyfrowych aktywów.

Niezależnie od spadku wartości Bitcoina, bitcoinowe NFT-y oraz protokół BRC-20 wciąż stanowią mocne źródło aktywności w sieci tej popularnej kryptowaluty. Analizy on-chain oraz rynkowe jednoznacznie ukazują kontynuujące się zainteresowanie zarówno Ordinals, jak i BRC-20. Ewolucja tych obszarów ma potencjał wpłynąć na dalsze kształtowanie się ekosystemu kryptowalutowego, otwierając drzwi dla nowych innowacji w dziedzinie cyfrowych aktywów. W zmiennym świecie inwestycji, platformy takie jak Profit Revolution czy Bitcoin Legacy mogą stanowić cenne narzędzia dla inwestorów chcących eksplorować te dynamiczne obszary.

error: Alert: Content is protected !!