Czy bitcoin wytrzyma w starciu z innymi kryptowalutami?

Ostatnia aktualizacja: 29 lipca 2022

Igor Makarov, profesor finansów w London School of Economics (LSE), nie wyobraża sobie przyszłości bez aktywów cyfrowych, ale ma wątpliwości co do bitcoina. Według Makarova, bitcoin jest daleki od doskonałości i istnieje niewiele dowodów na to, że funkcjonuje jako magazyn wartości.

Czy bitcoin może odnieść sukces jako przechowywanie wartości?

Według Makarova, ostatnie 10 lat nie dostarczyło dowodów, że bitcoin ma to, czego potrzeba, aby stać się sklepem wartości. W szczególności, zmienność kursu bitcoina sprawia, że Makarov uważa, że jest to mało prawdopodobne. “Jeśli ogromne wzrosty wartości i wzrost płynności nie zdołają uczynić bitcoina bardziej stabilnym, to nie ma gwarancji, że bitcoin kiedykolwiek stanie się stabilny” – powiedział Makarov.

“Bez rządu, który obejmuje bitcoina, jego wartość polega na chęci społeczeństwa do posiadania bitcoina. To z kolei opiera się na zmieniających się nastrojach wśród inwestorów i wartości bitcoina w stosunku do innych kryptowalut” – kontynuował Makarov.

Jeśli amerykańskie państwowe fundusze majątkowe będą mogły inwestować w bitcoina, to z pewnością da to cenie bitcoina “tymczasowy impuls”, według Makarova. Jednak ten wzrost wartości oznacza, że “pierwsi uczestnicy skorzystają kosztem ludzi” i innych magazynów wartości, zwłaszcza pieniędzy fiat, powiedział Makarov.

0,01 procent ma 5 milionów bitcoinów

.
Makarov stał się znany jako współautor badania, które twierdzi, że mała grupa 10 000 bitcoinerów posiada 5 milionów bitcoinów. Oznaczałoby to, że 0,01 procent wszystkich bitcoinerów jest właścicielem 25 procent wszystkich 19,1 milionów bitcoinów. Badacze twierdzą, że najwięksi posiadacze bitcoinów posiadają większy procent wszystkich kryptowalut niż najbogatsi Amerykanie, jeśli chodzi o dolary.

Według Makarova, badania opierają się na danych z sieci Bitcoin, a także na danych publicznych z blogów, forów czatowych i innych źródeł. “Używamy również informacji Bitfury Crystal Blockchain na temat tożsamości dużych podmiotów publicznych, takich jak giełdy” – powiedział Makarov.

W porównaniu z tradycyjnym systemem finansowym Makarov mówi, że ludzie mają tam swoje pieniądze głównie w nieruchomościach i akcjach. Większość zamożnych ludzi nie ma większości swoich aktywów w dolarach amerykańskich. Pomimo sceptycznego podejścia do bitcoina, Makarov pozytywnie ocenia przyszłość cyfrowych aktywów.

Pieniądze przyszłości są cyfrowe

.
Makarov nie posiada obecnie żadnych kryptowalut, ale zdecydowanie widzi cyfrowe pieniądze jako przyszłość. “Nie ma większych wątpliwości, że w przyszłości będziemy używać cyfrowych pieniędzy i cyfrowych aktywów. Skuteczność tego zależy od projektu. Dlatego ważne jest, aby uzyskać to dobrze” – mówi Makarov między innymi o pieniądzu cyfrowym.

Makarov uważa również, że ważne jest, aby zająć się problemami, takimi jak zarządzanie i ustawodawstwo w czasie i znaleźć dla nich dobre rozwiązanie. To, co teraz często widzimy, to fakt, że projekty kryptowalutowe żyją w szarej strefie. Jest to sytuacja, która tworzy wiele niepewności zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych.

Jeśli możemy przejść obok krytyki Makarowa, prawdopodobnie nie widzi on bitcoina jako pieniądza przyszłości. Częściowo z powodu niesprawiedliwej dystrybucji, którą Makarov najwyraźniej postrzega jako główną przeszkodę w globalnym przyjęciu bitcoina jako pieniądza.

Author
  • Steven Gray

    Steven Gray is an experienced cryptocurrency and blockchain journalist with over 7 years of reporting on the crypto industry across major publications. His proficiency in technical analysis provides him the skills to evaluate complex trading algorithms and AI systems. Steven leverages his extensive network of academics and finance professionals to incorporate expert opinions into his unbiased analyses.

    Known for his engaging yet objective writing style, Steven keeps readers informed without hype. His rare blend of crypto domain knowledge, trading acumen, impartiality, and communication skills makes him an ideal author for in-depth reviews of innovations across the cryptocurrency and financial technology sectors.

error: Alert: Content is protected !!