Czy wartość Bitcoina wzrośnie czy spadnie w nadchodzących dniach?

Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2021

Koszty Bitcoina, które od blisko dwóch miesięcy oscylują w dużej mierze gdzieś w przedziale 30 000 – 42 000 USD, w ostatnim czasie nadmiernie testują dolną część tego zasięgu. Najpopularniejsza cyfrowa waluta świata spadła ostatnio do zaledwie 30 426,88 dolarów, jak wynika z informacji CoinDesk. Teraz wymieniała się ona na najbardziej obniżonym poziomie od 26 czerwca, jak podaje CoinDesk.

Jednak eksperci Crypto przewidują, że wartość bitcoina wzrośnie w najbliższych dniach. Niektórzy z tych ekspertów oczekują, że ten wzrost nastąpi do 2025 roku, podczas gdy inni oczekują, że nastąpi to w 2050 roku.

Cena Bitcoina wzrośnie do $318,417

Finder, renomowana witryna do badania aktywów, skierowała dochodzenie, aby odkryć przyszłe stanowisko bitcoina w miarę wzrostu jego powszechności. Specjaliści obejmują nadzorców zasobów kryptowalutowych, szefów handlu kryptowalutami i innych organizacji specjalistycznych, badaczy kryptowalut, nauczycieli i instruktorów na uczelniach. Wśród różnych badanych tematów był koszt bitcoina w kierunku końca roku i kilka lat od teraz.

Podczas gdy może nastąpić pewne średnioterminowe pogorszenie wartości, zarząd przewiduje, że do grudnia 2025 roku koszt BTC wzrośnie do 318 417 dolarów. Organizacja ujawniła, że jest to o 61% wyższe niż prognoza zarządu na koniec 2025 roku w grudniu 2020 roku, jednak o 12% niższe niż w kwietniu.

can bitcoin fail

Poza tym, eksperci przewidują, że do grudnia 2030 roku koszt bitcoina wzrośnie do niewiarygodnej kwoty 4 287 591 dolarów za BTC. W każdym razie, normalny jest pochylony przez wyjątki, kiedy bierzemy gander na średniej wartości oczekiwania, szacunek wartości 2030 schodzi do 470.000 dolarów, Finder skomponował, że w odniesieniu do tego, co koszt bitcoin będzie w kierunku końca roku, większość specjalistów (61%) powiedział bitcoin jest właśnie teraz niedoszacowany i na normalnym pokładzie oczekiwać koszt pieniądza cyfrowego w kierunku końca 2021 osiągnąć 66.284 dolarów za monetę.

Spekulacje dotyczące CEO Morphera

CEO Morpher Martin Fröhler był najbardziej byczo nastawiony do kosztów bitcoina na pokładzie. Z oczekiwaniem na koniec roku 160 000 dolarów za BTC, wierzył, że przyjęcie przez firmy i instytucjonalnych sponsorów finansowych w połączeniu z podejściem związanym z wolnymi pieniędzmi i wysoką ekspansją zasobów przeniesie bitcoina do 6 cyfr przed zakończeniem bieżącego roku. Następujący cykl podziału zobaczy rozszerzone przywłaszczenie bitcoina jako legalnego delikatnego przez narody rolnicze, a do 2030 r. bitcoin wyprze złoto jako światowy zasób posiadania.

Przewidywania starszego handlowca Wave Financial

Wave Financial starszy kupiec Justin Chuh dał poniżej normalnej wartości oczekiwania $56,000 na koniec roku. Niezależnie od tego, przekazał zaufanie do bitcoina jako sprawdzonego miejsca schronienia walut cyfrowych. Dealer widzi koszt bitcoina na pionowym wzorze, przewidując, że BTC zakończy się 2025 r. na poziomie 210 000 USD i 2030 r. na poziomie 400 000 USD, z okazjami podziału i ekspansją popychającą koszt w górę. Powiedział on, że Halving okazje i pęcznienie w drodze do 2025 i 2030 prawdopodobnie wywołają bardziej znaczące potencjalne zyski. Koszty będą prawdopodobnie stale określane przez rynek organiczny, z mniejszą dostępnością dla szerszego zgromadzenia użytkowników.

Niektórzy eksperci nie są optymistami co do przyszłości Bitcoina.

Nie każda osoba na pokładzie była tak samo bycza. Starszy nauczyciel College of Canberra, John Hawkins, był wśród najbardziej negatywnych na pokładzie. Jego oczekiwania na koniec roku to $20,000 za bitcoina. Instruktor podobnie akceptuje, że narody obejmujące bitcoin będą miały negatywny wpływ na jego koszt.

Author
  • Luke Handt

    Luke Handt is a seasoned cryptocurrency investor and advisor with over 7 years of experience in the blockchain and digital asset space. His passion for crypto began while studying computer science and economics at Stanford University in the early 2010s.

    Since 2016, Luke has been an active cryptocurrency trader, strategically investing in major coins as well as up-and-coming altcoins. He is knowledgeable about advanced crypto trading strategies, market analysis, and the nuances of blockchain protocols.

    In addition to managing his own crypto portfolio, Luke shares his expertise with others as a crypto writer and analyst for leading finance publications. He enjoys educating retail traders about digital assets and is a sought-after voice at fintech conferences worldwide.

    When he's not glued to price charts or researching promising new projects, Luke enjoys surfing, travel, and fine wine. He currently resides in Newport Beach, California where he continues to follow crypto markets closely and connect with other industry leaders.

error: Alert: Content is protected !!