Europejscy regulatorzy szukają dodatkowych danych wokół bitcoina

Ostatnia aktualizacja: 4 sierpnia 2022

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jest zajęty regulacją bitcoina. Europejski regulator skupia się na regulowaniu branży.

W praktyce oznacza to po prostu więcej przechowywania danych. Na przykład dostawcy usług finansowych muszą zbierać więcej danych o klientach. Na żądanie dane te muszą być udostępniane np. policji lub organom podatkowym.

Aby pomóc w tej kwestii, ESMA prosi o wkład z zewnątrz. Chcieliby przyjrzeć się handlowi na centralnych giełdach lub pozagiełdowych platformach handlowych. Poprzez otwarty przetarg, jest prosta propozycja: dostarczaj obszerne dane na temat kryptowalut i transakcji.

Muszą to być dane off-chain. A więc nie tylko transakcje, ale na przykład zbiory danych o zachowaniu traderów. Pomyśl o informacjach o rynkach spotowych lub przyszłych.

Wartość kontraktu wynosi do 100 tysięcy euro.

Cel

Cel jest jasny: uzyskać większy wgląd w to, jak giełdy i użytkownicy wchodzą w interakcje z bitcoinem i tokenami. W Europie są zajęci podejściem na dużą skalę branży wokół bitcoina.

Obecnie wprowadzają ostatnie szlify do pakietu o nazwie Markets in Crypto Assets (MiCA). Celem jest ujednolicenie wszystkich regulacji w 27 krajach członkowskich. W praktyce zapewne będą się one nieco różnić w zależności od kraju.

Przepisy powinny podobno zostać wprowadzone w 2024 roku.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!