Europejscy regulatorzy szukają dodatkowych danych wokół bitcoina

Ostatnia aktualizacja: 4 sierpnia 2022

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jest zajęty regulacją bitcoina. Europejski regulator skupia się na regulowaniu branży.

W praktyce oznacza to po prostu więcej przechowywania danych. Na przykład dostawcy usług finansowych muszą zbierać więcej danych o klientach. Na żądanie dane te muszą być udostępniane np. policji lub organom podatkowym.

Aby pomóc w tej kwestii, ESMA prosi o wkład z zewnątrz. Chcieliby przyjrzeć się handlowi na centralnych giełdach lub pozagiełdowych platformach handlowych. Poprzez otwarty przetarg, jest prosta propozycja: dostarczaj obszerne dane na temat kryptowalut i transakcji.

Muszą to być dane off-chain. A więc nie tylko transakcje, ale na przykład zbiory danych o zachowaniu traderów. Pomyśl o informacjach o rynkach spotowych lub przyszłych.

Wartość kontraktu wynosi do 100 tysięcy euro.

Cel

Cel jest jasny: uzyskać większy wgląd w to, jak giełdy i użytkownicy wchodzą w interakcje z bitcoinem i tokenami. W Europie są zajęci podejściem na dużą skalę branży wokół bitcoina.

Obecnie wprowadzają ostatnie szlify do pakietu o nazwie Markets in Crypto Assets (MiCA). Celem jest ujednolicenie wszystkich regulacji w 27 krajach członkowskich. W praktyce zapewne będą się one nieco różnić w zależności od kraju.

Przepisy powinny podobno zostać wprowadzone w 2024 roku.

Author

  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!