Grupa lobbystów Blockchain wzywa Kongres USA do regulacji kryptowalut

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2023

Grupa lobbystów znana jako Izba Handlu Cyfrowego zaapelowała do Kongresu Stanów Zjednoczonych, aby wprowadził regulacje dotyczące kryptowalut. Według nich, niepodjęcie działań w tym obszarze stawia USA w ryzyku pozostania w tyle za innymi narodami. Wsparcie dla tej inicjatywy deklarują renomowane firmy, takie jak Goldman Sachs, Citi Group, Circle i Fidelity.

Wzywanie Kongresu do regulacji

Izba Handlu Cyfrowego, której poparcie udzieliły takie renomowane firmy jak Goldman Sachs, Citi Group, Circle i Fidelity, apeluje do Kongresu Stanów Zjednoczonych o ustanowienie ram prawnych dla aktywów cyfrowych. Bez wprowadzenia odpowiednich regulacji, USA ryzykuje zostanie w tyle za innymi krajami.

Grupa lobbystów oficjalnie wezwała zarówno Kongres, jak i Senat USA do podjęcia działań w tej sprawie. Wskazują, że regulacja rynku kryptowalut powinna być traktowana jako priorytet.

Inicjatywa “Digital Asset and Blockchain Technology Solarium Commission”

Dodatkowo, Izba Handlu Cyfrowego zaproponowała utworzenie “Digital Asset and Blockchain Technology Solarium Commission”, która miałaby na celu opracowanie “narodowego strategicznego podejścia do aktywów cyfrowych i technologii blockchain” w Stanach Zjednoczonych.

Zagrożenia związane z brakiem działania

Amerykańska Izba Handlu Cyfrowego ostrzega, że brak działań umożliwi “wrogim narodom” dalszą ekspansję w dziedzinie kryptowalut, co stanowi poważne zagrożenie zarówno dla przywództwa Stanów Zjednoczonych, jak i roli dolara na arenie międzynarodowej.

Jako przykład “wrogiego narodu”, organizacja wskazuje Chiny, które dokonały znacznego postępu w rozwijaniu usług opartych na technologii blockchain. Dodatkowo, Izba Handlu Cyfrowego zauważa rosnącą liczbę krajów, które nawiązują handel z Chinami, korzystając z juana.

Innym przykładem jest Rosja, która dąży do stworzenia własnej cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC). Taki krok pozwoliłby Rosji ominąć nałożone na nią przez Stany Zjednoczone sankcje.

Izba Handlu Cyfrowego podkreśla również, że niejasne przepisy regulacyj ne utrudniają zdolności USA do przewodzenia i wykorzystywania rewolucyjnej innowacji, jaką są kryptowaluty i technologia blockchain.

Stanowisko przewodniczącego SEC

Przewodniczący SEC, Gary Gensler, konsekwentnie twierdzi, że istniejące przepisy dotyczące papierów wartościowych, które powstały wiele lat temu, nie są odpowiednie do regulacji kryptowalut. Jego stanowisko sugeruje potrzebę wprowadzenia nowych przepisów, które uwzględnią specyfikę i charakter kryptoaktywów.

Podsumowanie sytuacji

Apel grupy lobbystów, Izby Handlu Cyfrowego, do Kongresu USA w sprawie regulacji kryptowalut ma na celu ustanowienie ram prawnych dla aktywów cyfrowych. Ich zdaniem, brak działań regulacyjnych stawia USA w niebezpieczeństwie pozostania w tyle za innymi narodami, które wykorzystują technologię blockchain w coraz większym stopniu. Organizacja zauważa także zagrożenie wynikające z rosnącej popularności krajów, które nawiązują handel z Chinami, korzystając z ich waluty.

Dodatkowo, Izba Handlu Cyfrowego inicjuje utworzenie “Digital Asset and Blockchain Technology Solarium Commission” w celu opracowania strategicznego podejścia do aktywów cyfrowych i technologii blockchain na terenie Stanów Zjednoczonych.

Nieprzejrzystość regulacyjna w USA utrudnia zdolność kraju do przewodzenia w dziedzinie kryptowalut i wykorzystywania ich potencjału innowacyjnego. Przewodniczący SEC, Gary Gensler, podkreśla potrzebę dostosowania przepisów do specyfiki kryptowalut.

W obliczu tych faktów, decyzja Kongresu USA w sprawie wprowadzenia regulacji dla kryptowalut będzie miała istotne znaczenie dla dalszego rozwoju tej branży w Stanach Zjednoczonych i dla utrzymania konkurencyjności na międzynarodowym rynku kryptowalut.

Wprowadzenie klarownych regulacji w obszarze kryptowalut w Stanach Zjednoczonych staje się niezbędne dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa inwestycji w tej dynamicznie rozwijającej się branży. Inwestorzy szukający możliwości inwestowania w kryptowaluty mogą zwrócić się do renomowanych platform takich jak Crypto Bank lub Bitcoin Method, które oferują szeroki zakres instrumentów finansowych, w tym kryptowaluty, umożliwiając im uczestnictwo w tym ekscytującym rynku.

Author
  • Przemysław Michalski

    Przemysław Michalski wychował się w Polsce, ale jest u siebie w świecie. Jego pasją są najnowsze technologie. Od 2015 roku zajmuje się również kryptowalutami i ogólnie pojętymi finansami. Pełnił już rolę doradcy dla kilku ICO.

error: Alert: Content is protected !!