Izba Lordów Przyjęła Ustawę o Przejmowaniu Skradzionych Kryptowalut

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2023

Izba Lordów Wielkiej Brytanii podjęła ważny krok w walce z kryptowalutowymi przestępstwami, przyjmując projekt ustawy dotyczący przejmowania skradzionych kryptowalut. Projekt ten był przedmiotem dyskusji od kilku tygodni, a po ostatnich poprawkach został ostatecznie zatwierdzony. Nowa ustawa daje lokalnym władzom, sądom i policji znacznie większe uprawnienia w zakresie zamrażania i konfiskaty cyfrowych aktywów związanych z przestępstwami. Chociaż proces legislacyjny trwał ponad rok, to przewiduje się, że nowe przepisy wejdą w życie już w ciągu kilku miesięcy.

Walka z Kryptowalutowymi Przestępcami

Kwestia przejmowania kryptowalut w związku z działaniami przestępczymi była na pierwszych stronach gazet od dłuższego czasu. Wielka Brytania, podobnie jak wiele innych krajów, staje przed wyzwaniem ścigania przestępców wykorzystujących cyfrowe aktywa do nielegalnych działań. Przemyślane rozwiązania prawne stają się coraz bardziej niezbędne w obliczu rosnącej liczby przestępstw związanych z kryptowalutami.

Nowe Uprawnienia dla Policji i Sądów

Nowa ustawa daje brytyjskiej policji i lokalnym władzom narzędzia, które umożliwią szybsze i skuteczniejsze działania w zwalczaniu przestępczości związanej z kryptowalutami. Do tej pory konfiskata cyfrowych aktywów była możliwa jedynie w przypadku aresztowania lub skazania przestępcy używającego kryptowalut do nielegalnych działań. To ograniczenie pozwalało przestępczemu półświatkowi na przemieszczanie aktywów, zanim sąd wydał decyzję o konfiskacie.

Nowe prawo usuwa konieczność aresztowania i pozwala sądom na zamrażanie aktywów znacznie wcześniej. Oznacza to, że cyfrowe aktywa nie zostaną natychmiast przejęte, lecz będą zawieszone, czekając na wyrok sądu. Czy to oznaczać będzie częstsze blokady cyfrowych aktywów w celu wyjaśnienia podejrzanych sytuacji i powiązań? Politycy zapewniają, że nie będzie to miało miejsca w nadmiernym stopniu, lecz kluczowe będzie zastosowanie nowych przepisów w praktyce.

Skala Problemu

Potrzeba wprowadzenia nowej ustawy wynika z dramatycznego wzrostu przestępstw związanych z kryptowalutami. W samym 2022 roku brytyjska policja przejęła ponad 300 milionów GBP (371 milionów USD) w kryptowalutach powiązanych z przestępstwami. Tylko w Londynie, rok wcześniej, skonfiskowano aż 180 milionów GBP (223 miliony USD) w cyfrowych aktywach.

Podsumowanie

Przyjęcie nowej ustawy o przejmowaniu skradzionych kryptowalut przez Izbę Lordów Wielkiej Brytanii jest istotnym krokiem w walce z kryptowalutową przestępczością. Nowe uprawnienia dla policji i sądów mają na celu zwiększenie efektywności działań przeciwko osobom wykorzystującym cyfrowe aktywa do nielegalnych celów. Czekamy teraz na wejście nowych przepisów w życie, które przewiduje się za kilka miesięcy. Warto zauważyć, że wprowadzenie tych zmian może wpłynąć na sposób funkcjonowania rynku kryptowalut w Wielkiej Brytanii i ma potencjał znacząco wpłynąć na przestępczy półświatkowy ekosystem wykorzystujący kryptowaluty.

Inwestorzy, którzy chcą śledzić te zmiany i kontrolować swoje portfele kryptowalutowe, mogą skorzystać z platform takich jak Bitcoin Rush czy Bitcoin Lifestyle, aby monitorować sytuację na rynku i podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.

Author
  • Grzegorz Wieczorek

    Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo w 2013 roku, przez kilka lat pracowałam jako dziennikarz freelancer. W tym czasie specjalizowałem się w finansach, ekonomii i kryptowalutach. Od listopada 2018 roku pracuję jako redaktor w Indexuniverse.

error: Alert: Content is protected !!