Komisja Europejska wysyła MiCA do parlamentu

Ostatnia aktualizacja: 6 października 2022

W Europie ludzie są zajęci pracą nad nowymi przepisami dotyczącymi bitcoina, a zwłaszcza branży wokół niego. Tak zwana europejska regulacja dotycząca aktywów kryptowalutowych (MiCA) została właśnie wysłana do Parlamentu Europejskiego.

Komisja Europejska przekazała więc projekt ustawy do kolejnego organu zarządzającego. Nie oznacza to jednak, że wszystko jest już ustalone. Należy się spodziewać, że pewne poprawki trzeba będzie jeszcze wprowadzić.

I nie ma w tym nic dziwnego. Ponieważ MiCA to plan zrównania wszystkich 27 państw członkowskich UE, jeśli chodzi o przepisy dotyczące kryptowalut.

Propozycja po raz pierwszy pojawiła się we wrześniu 2020 roku. Cel jest jasny: powinny istnieć ramy prawne dla bitcoina, a zwłaszcza branży. Następnie powinno to nastąpić do 2024 roku.

Cytat bezpośrednio z rozporządzenia: “Ważne jest, aby zapewnić, że [europejskie] unijne przepisy dotyczące usług finansowych są dostosowane do epoki cyfrowej i przyczyniają się do przyszłościowej gospodarki, która pracuje dla ludzi, w tym poprzez umożliwienie korzystania z innowacyjnych technologii”, zgodnie z najnowszym tekstem MiCA. “Brak ogólnych ram unijnych dla aktywów kryptowalutowych może prowadzić do braku zaufania użytkowników do tych aktywów, co mogłoby znacznie utrudnić rozwój rynku tych aktywów.”

Wydaje się, że kwestią czasu jest, aż MiCA zostanie wprowadzona w życie. I jak to potem rozegra się dalej. Ten plan jest pierwszym tego typu. Przepisy nadal będą się różnić (nieznacznie) w poszczególnych krajach europejskich, ale wiele kwestii będzie rozstrzyganych na poziomie europejskim.

Author
  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!