Sąd Najwyższy w Singapurze uznaje kryptowaluty za “własność osobistą” i porównuje je do pieniądza fiducjarnego

Ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2023

Sąd Najwyższy w Singapurze ogłosił historyczny wyrok, uznając kryptowaluty za “własność osobistą” i równorzędną do tradycyjnego pieniądza fiducjarnego. Sędzia Philip Jeyaretnam z Sądu Najwyższego uzasadnił swoją decyzję, argumentując, że zarówno kryptowaluty, jak i pieniądz oparty na wierze społecznej, mają wartość stworzoną przez zaufanie ich użytkowników.

Sprawa firmowa ByBit

Orzeczenie zostało wydane w związku ze sprawą wniesioną przez firmę kryptowalutową ByBit przeciwko jej byłej pracownicy, Ho Kai Xin. Firma oskarżyła pracownicę o przeniesienie około 4,2 miliona USDT (Tether – stabilna kryptowaluta powiązana z dolarem amerykańskim) z giełdy na swoje prywatne adresy. Sąd nakazał pracownicy zwrot wszystkich skradzionych cyfrowych walut spółce, w której pracowała.

Kryptowaluty jako “things in action”

Decyzja sądu jest ważna nie tylko dla danej sprawy, ale również dla statusu prawnego kryptowalut jako zasobów cyfrowych. Sędzia Jeyaretnam określił skradzione USDT, a także ogólnie kryptowaluty, jako “własność” i zaklasyfikował je jako “things in action” (czynności dochodowe). W brytyjskim prawie zwyczajowym “things in action” oznacza rodzaj własności, praw osobistych, które można dochodzić lub egzekwować na drodze prawnej.

Wsparcie władz monetarnych Singapuru

Sędzia Jeyaretnam podkreślił, że swoją decyzję opiera na dokumencie konsultacyjnym wydanym przez władze monetarne Singapuru (MAS), w którym nakłada się wymogi dotyczące przechowywania cyfrowych tokenów płatniczych. Ponadto, powołał się na rozporządzenie sądu z 2021 r., które włącza “kryptowaluty lub inną walutę cyfrową” do definicji “majątku ruchomego”, potwierdzając tym samym ich status prawny jako własności.

Wpływ na rynek kryptowalut

Ta przełomowa decyzja Sądu Najwyższego w Singapurze ma szerszy wpływ na rynek kryptowalut, a także na inwestorów i przedsiębiorstwa w branży. Klarowne uznawanie kryptowalut za “własność osobistą” daje większą pewność prawną zarówno użytkownikom, jak i podmiotom gospodarczym, które korzystają z tych aktywów cyfrowych.

Podobne precedensy

Warto zaznaczyć, że nie jest to jedyny ważny wyrok dotyczący kryptowalut w ostatnim czasie. W maju 2022 r. High Court of Justice w Londynie również uznał tokeny niezamienne (NFT) za “własność prywatną”. Ta decyzja została uznana za “wielki precedens” dla osób inwestujących w NFT, ponieważ brytyjskie sądy potwierdzają ochronę praw własności dla tego rodzaju aktywów cyfrowych.

Wnioski

Oba powyższe wyroki są istotne dla rozwoju i regulacji rynku kryptowalut. Każdy kolejny wyrok sądowy przybliża nas do lepszego uregulowania branży kryptowalutowej i zwiększenia ochrony inwestorów. Oczywiste jest, że coraz więcej krajów, w tym Singapur i Wielka Brytania, podejmuje działania w celu sprecyzowania statusu prawno-finansowego kryptowalut oraz innych cyfrowych aktywów, co ma wpływ na kształtowanie przyszłych regulacji i standardów dla tego dynamicznego rynku.

Oba powyższe wyroki są niezwykle istotne dla rozwoju i regulacji rynku kryptowalut, a każdy kolejny wyrok sądowy przynosi nam coraz bliżej lepszego uregulowania tej dynamicznej branży oraz zwiększenia ochrony inwestorów. Warto zauważyć, że rosnące zaangażowanie krajów takich jak Singapur i Wielka Brytania w definiowanie statusu prawno-finansowego kryptowalut oraz innych cyfrowych aktywów wpłynie na kształtowanie przyszłych regulacji i standardów tego rynku. Inwestorzy, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał tego dynamicznego sektora, mogą znaleźć platformy takie jak Bitcoin Digital lub Crypto Code, które oferują szeroki dostęp do kryptowalut i innych aktywów cyfrowych.

error: Alert: Content is protected !!