Whistleblower: kryptobank BlockFi od lat przynosi straty

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2022

BlockFi jest w głębokich tarapatach finansowych z powodu bardzo ryzykownej strategii inwestycyjnej w ostatnich latach. Produkt BlockFi oparty na stopie procentowej od lat przynosi straty, a klienci nie mają żadnej siatki bezpieczeństwa. Jak wygląda domek z kart firmy z New Jersey?

BlockFi – domek z kart, który się wali?

BlockFi działa jak bank, inwestując fundusze klientów w produkty o wysokim ryzyku odsetkowym powiązane ze stosunkowo niewielkimi monetami i protokołami kryptowalutowymi. Wartość rynkowa tych kryptowalut jest wielokrotnie mniejsza niż bitcoina, co czyni je jeszcze bardziej zmiennymi i ryzykownymi.

Model: przyciągasz pieniądze od klientów (detalicznych, instytucjonalnych) i lokujesz je w te produkty dochodowe. Część zysku z odsetek jest wypłacana klientom, a resztę firma zatrzymuje dla siebie.

Wyniki operacyjne BlockFi są jednak niepokojące: nawet w okresie hossy w latach 2020-2021 firma nie zdołała osiągnąć żadnego zysku ze swojego “podstawowego” produktu odsetkowego.

To właśnie whistleblower “otteroooo” wysuwa na Twitterze niezbędne oskarżenia, opierając się na dokumencie, który wyciekł z BlockFi. Dokument, o którym mowa, dotyczy sporządzania przez firmę prognoz na przyszłość, ale zawiera również dane liczbowe dotyczące lat finansowych 2021 i 2020. Wymieniamy zarzuty z wątku na Twitterze.

https://twitter.com/otteroooo/status/1538561922282336257

Straty

Działalność BlockFi przynosi straty, a wskaźnik pożyczek w BlockFi jest bardzo wysoki. Tak donosi informator:

 • Zysk operacyjny za rok 2020 zamyka się kwotą 63,9 miliona dolarów na czerwono, a straty za rok 2021 wynoszą 221,5 miliona dolarów. To niezwykłe, ponieważ można by pomyśleć, że w okresie hossy, kiedy wszystko zyskuje na wartości, ich model przyniesie zysk.
 • Tylko 3,4% wszystkich kryptowalut (tj. pochodzących od klientów) jest przechowywanych w chłodni. Ich łączna wartość wynosi 467 milionów dolarów.
 • Ale BlockFi ma aż 13 500 milionów dolarów ulokowanych w produktach o wysokim ryzyku. Taki podział funduszy (~3% w chłodni i 97% niepłynnych) jest bardzo ryzykowny.
 • .
 • To ma konsekwencje dla Ciebie jako klienta. Ponieważ w przypadku “runu na bank”, tylko 34 z pierwszych 1000 klientów będzie mogło odzyskać swoje pieniądze, jeśli każdy klient zażąda swoich aktywów teraz.
 • .
 • Z powodu gwałtownego spadku cen bitcoina duża część tych aktywów znalazła się pod wodą. Informator podejrzewa, że 80% z nich znajduje się pod wodą przy obecnych cenach rynkowych. To sprawia, że BlockFi jest tykającą bombą zegarową z miliardami dolarów w aktywach, nad którymi nie ma żadnej kontroli.
 • .

.

Baza klientów

Aby wyjaśnić, BlockFi ma inną bazę klientów niż, na przykład, Celsius. Ten ostatni jest skierowany głównie na rynek prywatny, natomiast BlockFi ma mieszaną bazę klientów. Około 70% to nadal klienci detaliczni (indywidualni), ale ~30% to rynek korporacyjny (instytucje).

Należy tu wymienić profesjonalne fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe, biura rodzinne i doradców finansowych działających w imieniu osób trzecich. Nie wiadomo, czy obsługują one również większe podmioty, takie jak ubezpieczyciele, fundusze emerytalne i banki inwestycyjne.

Informator podejrzewa, że ucierpią na tym klienci detaliczni. W kolejce potencjalnych wierzycieli BlockFi będzie też najpierw próbowało wypłacić odszkodowania osobom z ich otoczenia, a dopiero potem Henkowi i Ingrid. Ten sam schemat był widoczny w Luna Foundation Guard, podmiocie stojącym za obecnie implodującym stablecoinem TerraUSD i powiązanym z nim shitcoinem Luna.

BlockFi nie odpowiedziało jeszcze oficjalnie na te zarzuty. Nie wiadomo, ile średnio klienci zdeponowali w BlockHi, ale z tego wcześniejszego raportu wynika, że średnio 50 000 USD.

Brak siatki bezpieczeństwa

W wyciekłej prognozie spodziewają się, że do 2023 r. sprzedaż wzrośnie trzy- lub czterokrotnie. Rzeczywistość jednak szybko wyprzedza te prognozy. Wartość aktywów kryptowalutowych w bilansie firmy wyparowała. Z finansowego punktu widzenia sytuacja nie wygląda dobrze, również dlatego, że ich “podstawowy” produkt przynosi straty.

W 2021 roku BlockFi wypłaciła około 400 milionów dolarów w postaci odsetek użytkownikom i instytucjom, które pożyczyły swoje kryptowaluty firmie BlockFi. Ale dochód z produktów odsetkowych wyniósł 313 milionów dolarów. Krótko mówiąc, luka finansowa w wysokości 87 milionów dolarów, czyli około 240 tysięcy dolarów dziennie.

Również w 2020 roku 14 milionów dolarów zostało utraconych z ich “core-business”: przyciąganie kryptowalut, a następnie pożyczanie ich do ryzykownych farm dochodowych.

Robiąc to, mają nadzieję uzyskać wyższy zysk, który muszą wypłacić klientowi końcowemu. Co gorsza, księgi rachunkowe BlockFi nie uwzględniają zabezpieczenia księgowego na pokrycie przyszłych strat, czyli tak zwanej w żargonie “rezerwy na straty kredytowe” (POCL). Wygląda to więc źle dla obecnych klientów.

Kwestia udziałów

BlockFi nie podlega systemowi depozytowemu, jak zwykły bank. Firma jest parasolem dla wszelkiego rodzaju spółek, które mają siedzibę w rajach podatkowych lub innych “bezpiecznych rajach”, takich jak Kajmany, Bermudy, Singapur, Anglia, ale także amerykański stan Delaware, który cieszy się odrębną pozycją w amerykańskiej jurysdykcji.

Informacje ujawnione organowi regulacyjnemu SEC ujawniają dość skomplikowaną strukturę korporacyjną. W skład spółek macierzystych BlockFi Inc, BlockFi Holding UK Limited i BlockFi Lending LLC wchodzą następujące podmioty:

 • BlockFi Asia PTE. Ltd.
 • BlockFi Cayman LLC
 • BlockFi Holding UK Limited
 • BlockFi International Ltd.
 • BlockFi International Ltd.
 • BlockFi Lending LLC
 • BlockFi Lending LLC
 • BlockFi Lending II LLC
 • BlockFi Lending II LLC
 • BlockFi Investment Products LLC
 • BlockFi Services, Inc.
 • BlockFi Services, Inc.
 • BlockFi Trading LLC
 • BlockFi Trading LLC
 • BlockFi UK Limited
 • BlockFi Ventures LLC
 • BlockFi Wallet LLC
 • BlockFi Wallet LLC
 • BV Power Alpha LLC
 • .

.
W dniu 26 maja br. złożono wniosek do SEC o zezwolenie na emisję akcji. Wniosek ten został odrzucony w międzyczasie przez SEC, która chce więcej informacji od firmy. Na obecnym rynku niedźwiedzia plan ten wydaje się bardzo odległy.

W 2021 r. SEC nałożyła na BlockFi karę w wysokości 100 mln USD za jej nieudolny produkt dotyczący stóp procentowych.

Wypalony

BlockFi również nie ucieknie przed rynkiem niedźwiedzia. O tym, że firma Zaca Prince’a musi oszczędzać, świadczy choćby wiadomość, że chce zwolnić 20% pracowników.

Pod koniec 2021 r. nastąpi kolejna ucieczka do przodu z wnioskiem o bitcoin futures ETF w SEC. Kilka amerykańskich stanów, w tym macierzyste New Jersey i Kentucky, zakazało produktu BlockFi w zakresie stóp procentowych, ale pomimo tych zakazów produkt BlockFi nadal może być oferowany i promowany w dowolnym miejscu.

Author
 • Ivan Brightly

  Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

  Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

  Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

error: Alert: Content is protected !!