Zasady i warunki

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2023

Witamy w IndexUniverse.com. Przeglądając i używając tej strony internetowej zgadzasz się na przestrzeganie i bycie związanym przez następujące warunki użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje IndexUniverse.com z użytkownikiem w odniesieniu do tej strony internetowej.

Termin “IndexUniverse.com” lub “my” lub “nas” odnosi się do właściciela strony internetowej, którego siedziba to 419 Boltimore St. 3rd Floor, New York, NY 10004. Termin “Ty” odnosi się do użytkownika lub widza naszej strony internetowej.

Korzystanie z tej strony internetowej podlega następującym warunkom użytkowania:

 • Treść stron tej witryny jest przeznaczona wyłącznie do ogólnej informacji i użytku. Może ona ulec zmianie bez uprzedzenia.
 • .

 • Nie udzielamy ani my, ani osoby trzecie żadnych gwarancji co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych w tej witrynie do jakiegokolwiek konkretnego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wyłączamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 • .

 • Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów na tej stronie odbywa się całkowicie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Użytkownik ponosi własną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny spełniają jego szczególne wymagania.
 • .

 • Niniejsza witryna zawiera materiały, które są własnością lub są licencjonowane przez nas. Materiały te obejmują, ale nie ograniczają się do treści, projektu, układu, wyglądu, wyglądu i grafiki. Reprodukcja jest zabroniona w sposób inny niż zgodny z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.
 • Wszystkie znaki towarowe reprodukowane w tej witrynie, które nie są własnością lub nie są licencjonowane przez operatora, są potwierdzone w witrynie.
 • .

 • Nieuprawnione korzystanie z tej witryny może spowodować roszczenie o odszkodowanie i/lub być przestępstwem.
 • .

 • Od czasu do czasu niniejsza witryna może również zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te są podane dla Państwa wygody, aby zapewnić dalsze informacje. Nie oznaczają one, że popieramy stronę (y). Nie ponosimy odpowiedzialności za treść połączonej witryny (witryn).
 • .

 • Nie wolno tworzyć linków do tej strony internetowej z innej strony lub dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody IndexUniverse.com.
 • .

 • Użytkowanie tej strony internetowej i wszelkie spory wynikające z takiego użytkowania strony internetowej podlegają prawu stanu Nowy Jork.
 • .

  .

Author
 • Luke Handt

  Hello, my name is Luke Handt; I am a successful Bitcoin trader, financial analyst, and researcher. I have been studying the market trends for the conventional stock exchange system globally since I was in college.

error: Alert: Content is protected !!