Amerikanska senatorer skriver ett brev till Fidelity mot bitcoin-pensionsplanen

Senast uppdaterad: 29 juli 2022

Tre amerikanska senatorer har skrivit ett öppet brev mot investeringar i bitcoin. Brevet är riktat till VD:n för Fidelity Investments och diskuterar kapitalförvaltarens plan att erbjuda en 401(k)-pensionsplan för bitcoin.

Innehållsförteckning visa

Pensionspengar

Brevet kommer från senatorerna Elizabeth Warren, Richard Durbin och Tina Smith. De kallar Fidelitys beslut att erbjuda exponering mot bitcoin genom pensionskonton för “enormt oroande”.

De anser att bitcoin är “en volatil, illikvid och spekulativ tillgång” som inte är lämplig för amerikanska medborgares pensionsplaner. Lagstiftarna fortsätter brevet med lite statistik om hur lite pengar som finns på dessa pensionskonton: medianen är 33 472 dollar.

Warren och hennes kolleger skisserar ett scenario där amerikanerna behöver sina pensioner mer än någonsin. Den förväntade livslängden ökar och enligt dem måste människor därför spara mer inför pensionen.

“Detta väcker frågan: om det redan är en utmaning för så många amerikaner att spara till pensionen, varför skulle Fidelity tillåta att de som kan spara exponeras för en oprövad, mycket volatil tillgång som bitcoin?”.

Anmärkningsvärt nog är bitcoin den bäst presterande tillgången under de senaste 13 åren och dess knappa natur gör den till ett trevligt tillägg just på lång sikt (à la en pensionspott).

Senatorerna ser uppenbarligen att människor inte sparar tillräckligt mycket i dollar, men de ser inte orsaken till detta. Dollarn är inte ett sätt att spara: penningpolitiken är utformad för konsumtion och inte för att bygga upp kapital.

Fidelity erbjuder kunderna möjlighet att spara i knappa digitala pengar. Det handlar om högst 20 procent av den totala pensionspotten. Arbetsministeriet har redan tidigare meddelat att de inte är nöjda med denna (i deras ögon för höga) procentsats.

Vid den tidpunkten var vissa senatorer redan oroliga. Därför kom republikanen Byron Donalds, med stöd av sina kolleger Warren Davidson, Young Kim, David Schweikert och Tom Emmer, snabbt med en motreaktion. De vill förhindra att ett lagförslag begränsar Fidelitys alternativ.

Author

  • I first came into contact with Bitcoin in 2017 - and since then, the topic of cryptocurrencies has never left me. For this reason, I have also made BTC & Co. part of my profession and write as a freelance author for crypto publications.

error: Alert: Content is protected !!