Analytiker: största rabatten någonsin för bitcoin

Senast uppdaterad: 4 augusti 2022

Bitcoin kan börja bete sig som amerikanska statsobligationer och guld. Det konstaterar analytiker på Bloomberg Intelligence i en ny rapport Crypto Outlook. För närvarande finns det fortfarande en ganska hög korrelation (>50 %) med aktier.

Analytikerna är den välkända råvaruexperten Mike McGlone och senior marknadsanalytiker Jamie Coutts, som jämför bitcoinmarknaden med marknaderna för guld, obligationer och olja. Enligt dem har makroekonomiska influenser, såsom Federal Reserves penningpolitik, liknande effekter på dessa tillgångar.

En stramare marknad och en krympande ekonomi skulle kunna tippa bitcoinmarknaden mot en marknad som mer liknar amerikanska statsobligationer än aktier.

Tillgångar som på pappret är mindre korrelerade med den reala ekonomin kan gynnas när inflationen avtar och centralbankernas penningskrivare börjar ryta igen.

Amerikanska statsobligationer kallas också T-bills, långfristiga statsobligationer som utfärdas av US Treasury. De har en fast avkastning och löptiderna varierar från 20 till 30 år. Rapporten fortsatte med att säga att kryptovalutor nådde den största rabatten någonsin jämfört med 100 veckors glidande medelvärde i juli.

‘Det är onormalt att bitcoin fortfarande ligger långt under 200 veckors glidande medelvärde’.

Bitcoin handlas i skrivande stund under 23 000 dollar, efter att just ha återerövrat 200-veckors glidande medelvärde. I augusti låg priset 70 procent under det tidigare rekordet som sattes i november 2021. Analytikerna ser 20 000-dollarszonen som en viktig stödnivå, i likhet med 5 000-dollarsnivån under den nedåtgående björnmarknaden från mitten av 2018.

De tillade att bitcoin fortfarande är den bäst presterande tillgången någonsin. ‘Vi tror att mer av samma sak är på gång, särskilt när bitcoin tar på sig funktionen som global hedge, varefter dess avkastning blir jämförbar med guld eller obligationer’. Så färre toppar och dalar i framtiden, med förutsägbar avkastning, säger forskarna.

Author
  • Gabriele Spapperi

    Gabriele Spapperi is a veteran cryptocurrency investor and blockchain technology specialist. He became fascinated with Bitcoin and distributed ledgers while studying computer science at MIT in 2011.

    Since 2013, Gabriele has actively traded major cryptocurrencies and identified early-stage projects to invest in. He contributes articles to leading fintech publications sharing his insights on blockchain technology, crypto markets, and trading strategies.

    With over a decade of experience in the crypto space, Gabriele provides reliable insights and analysis on the latest developments in digital assets and blockchain platforms. When he's not analyzing crypto markets, Gabriele enjoys travel, golf, and fine wine. He currently resides in Austin, Texas.

error: Alert: Content is protected !!