Andelen olagliga kryptotransaktioner minskar

Senast uppdaterad: 15 juni 2022

Andelen olagliga kryptotransaktioner har minskat under 2021 och första kvartalet 2022. Blockchain-analysföretaget CipherTrace har publicerat en ny forskningsrapport där man kommit fram till denna positiva slutsats.

I åratal har kryptomarknaden varit föremål för mycket kritik, men år för år tycks antalet kriminella transaktioner med bitcoin och andra kryptovalutor minska. Allt fler brottslingar verkar komma till slutsatsen att kryptovalutors offentliga transaktionshistorik inte gör det lätt att få ut pengar ur systemet.

Förlust på cirka 77 procent

Totalt sett minskade andelen kriminella transaktioner med kryptovalutor från perioden 2020-2021 och första kvartalet 2022 med cirka 70 procent. Enligt CipherTrace:s uppskattningar stod olaglig verksamhet fortfarande för mellan 0,62 procent och 0,65 procent av den totala volymen under 2020. År 2021 sjönk den andelen till mellan 0,10 och 0,15 procent.

Naturligtvis bör man i detta också ta hänsyn till att den totala volymen har ökat avsevärt från 2020 till 2021. Det viktigaste är dock att titta på procentsatserna och jämföra dem med den traditionella finansiella kretsen. Sedan år 200 har världens största banker tvingats hantera mer än 336 miljarder dollar (320 miljarder euro) i böter. Det är en siffra som är nästan lika stor som bitcoins totala marknadsvärde, och det täcker förmodligen inte ens alla missbruk.

I och med offentliggörandet av sådana siffror är det åtminstone mycket svårare att stämpla bitcoin som ett verktyg för kriminella. I slutändan behöver kriminella också fiatpengar för att göra sina inköp. För att köpa ett hus, till exempel, måste dessa bitcoin komma in i det traditionella finansiella systemet. Ofta råkar kriminella ut för problem när de försöker hitta vägen ut. Det är troligt att kryptons popularitet för olagliga transaktioner också kommer att minska av denna anledning.

Industrins tillväxt bidrar till säkerheten

Den enorma tillväxten som bitcoin och resten av branschen har upplevt under de senaste åren bidrar också till dessa siffror, enligt CipherTrace. I takt med att branschen växer ökar också myndigheternas granskning. Över hela världen samlar allt fler regleringar och tillsynsmyndigheter kunskap om krypto. Beväpnade med denna kunskap ser de till att krypto inte förvandlas till en modern version av vilda västern.

För bevis på denna ökande nivå av tillsyn behöver vi bara titta på Amerika. Där utfärdade president Joe Biden för inte så länge sedan en så kallad executive order för att undersöka blockkedjetekniken och de faror som är förknippade med den. Att USA:s president anser att ämnet är tillräckligt viktigt för en storskalig utredning säger en hel del om bitcoins och resten av branschens förändrade status.

I Nederländerna har kryptoföretag också varit skyldiga att registrera sig hos Dutch Central Bank sedan en tid tillbaka. För att få den registreringen måste företagen uppfylla alla möjliga villkor som gynnar branschens säkerhet. Alla dessa regler är kanske inte helt i linje med hur Satoshi Nakamoto en gång tänkte sig bitcoin, men det säkerställer en minskning av obehöriga transaktioner med krypto.

Author
  • Steven Gray

    Steven Gray is a journalist with a heart for crypto. He filters the wide range of news and ensures that it reaches the public in a comprehensible way. He often does this with the support of technical analysis.

error: Alert: Content is protected !!