Användarundersökning

Senast uppdaterad: 25 mars 2023

Kära användare,

Tack så mycket för att du tog dig tid att besvara vår enkät. Den bör inte ta mer än 10 minuter, och även om du inte slutför den helt och hållet vill vi ha din feedback.

Vi har ett mycket enkelt mål med undersökningen – att tjäna DIG bättre. Vi vill uppnå detta genom att:

  • Få mer insikt om vem DU är och hur vi bäst kan anpassa vårt innehåll för att möta dina professionella och personliga investeringsbehov, och
  • För att fastställa vilka artiklar, nyheter, data och verktyg som DU, vår läsekrets, vill ha
  • .

 

Tack igen
Jim Wiandt, Matt Hougan och IndexUniverse.com-teamet.


Berätta lite om dig själv.


1. På en skala från 1 (ingen aning) till 5 (mycket kunnig), vänligen bedöm din kunskap om riktmärken och indexinvesteringar.

1 2 3 4 5


2. Beskriv din profil.

Akademisk
Mäklarservice
Finansiell rådgivare
Indexleverantör
Individuell investerare
Investeringsförvaltning
Förvaltning av värdepappersfonder
Rådgivning för pensionsfonder
Pensionsfondsförvaltare
Planens sponsor
Andra


3. Vilka är dina totala tillgångar i portföljen?

Mindre än 100 000 dollar
100 000 till 499 999 dollar
500 000 till 999 999 dollar
1 miljon dollar till 4,9 miljoner dollar
5 miljoner dollar till 24,9 miljoner dollar
25 miljoner dollar till 99,9 miljoner dollar
över 100 miljoner dollar


4. Hur ofta besöker du IndexUniverse.com?

Dagligen
Veckavis
Månadsvis
Andra


5. Har du någonsin investerat i eller förvaltat en indexfond?

Ja Nej


6. Om du använder ETF:er, hur ofta handlar du med ETF:er?

Dagligen
Veckavis
Månadsvis
Årligen
Mindre än årligen
Ingen användning?


7. Om du använder indexoptioner eller terminer, hur ofta använder du dem?

Dagligen
Veckavis
Månadsvis
Årligen
Mindre än årligen
Ingen användning?


Frågor om webbplatsen:

8. Vad gillar du mest med webbplatsen?

Nyheter i fokus
Funktioner
Kommentarer
Data
Diskussionsforum
Andra


9. Rangordna vilken typ av uppgifter som är mest användbara för dig.

1 2 3 4 5 6 7
Historisk avkastning
Korrelationer
Värderingar
Volatilitet
Komponentdata
Fondinformation (ER, förvaltning osv.)
Andra


10. Vilket är det viktigaste ämnet som vi tar upp? (välj 1)

Index- och fondöversikter
Skatteffektivitet
Fördelning av tillgångar
Modellportföljer
ETF:er
Internationellt
Andra
Kommentarer:11. Vilka ämnen skulle du vilja se en ökad redaktionell täckning?

Benchmarkindex
ETF:er
Indexalternativ
Indexfonder
Indexförändringar och handel
Andra


12. Vilken tillgångskategori skulle du vilja se täckas mer förutom amerikanska aktieindex?

Inhemska obligationer
Index för hedgefonder
Spirande marknader
Ädelmetaller
Råvaror
Andra
Kommentarer:Anteckna eventuella ytterligare kommentarer om IndexUniverse.com:

Author
  • Luke Handt

    Hello, my name is Luke Handt; I am a successful Bitcoin trader, financial analyst, and researcher. I have been studying the market trends for the conventional stock exchange system globally since I was in college.

error: Alert: Content is protected !!