Är digitala fastigheter en bra investering i metaverset?

Senast uppdaterad: 26 juli 2022

Under denna långsamma och tråkiga björnmarknad är det knappt någon som pratar om metaverset längre. Detta koncept med ett digitalt universum var mycket lovande, men intresset för det sjunker fortfarande. Ändå hävdar en ny studie att värdet på fastigheter i metaverse fortfarande kommer att stiga avsevärt. Inte bara under de kommande åren, utan även nu år 2022.

Värdet av digitala fastigheter

I en ny studie från det brittiska forskningsföretaget Technavio undersöktes fastighetsmarknaden i metaverset. Det är en marknad där man kan köpa fastigheter i en digital värld. Baserat på den nya forskningen förutspår byrån att värdet på denna fastighetsmarknad i metaverse kommer att öka avsevärt.

I pressmeddelandet, som Technavio publicerade den 22 juli, uppger företaget att enbart den virtuella fastighetsmarknaden i metaverse kommer att öka med mer än 5,37 miljarder dollar. Det är för närvarande mer än 1 procent av hela värdet av alla bitcoins (420 miljarder dollar).

Fastigheterna bör nå detta värde på 5 miljarder dollar år 2026. För 2022 räknar byrån fortfarande med en ökning på 90,74 %.

Men varför?

Enligt Technavio beror denna tillväxt på två olika faktorer. En “blandad verklighetsupplevelse” och den växande populariteten för krypto. Även om den sistnämnda punkten talar för sig själv, kräver “mixed reality-upplevelsen” en viss förklaring.

En blandad verklighetsupplevelse innebär egentligen att utvecklingen mot virtuell verklighet kommer att skapa en mer blandad verklighet. Enligt myndigheten kommer detta att ge ett extra värde till metaverset. Människor som har tillgång till metaverse-plattformar kan köpa fastighetsmark, och de kan sälja den eller hyra ut den till andra, förklarar Technavio.

Hur dyrt kommer något sådant här att vara?

Även om man inte kan säga med säkerhet hur dyr en sådan digital mark kommer att vara kan det variera mycket. “Priset på virtuell mark följer inte prisbilden i den fysiska världen. Därför skulle värdet av digitala tillgångar, inklusive fastigheter i metaverset, i huvudsak bero på hur köparna uppfattar priset, vilket leder till fluktuationer”, står det i forskningen.

Det finns berättelser om digitala fastigheter i Decentraland som säljs för 2,1 miljoner euro, men alla tomter kommer inte att vara så dyra. Framtiden får utvisa hur mycket digital mark verkligen kommer att vara värd, men den här studien kommer hittills närmast en realistisk uppskattning.

Author
  • Florian Feidenfelder

    Florian Feidenfelder is a seasoned cryptocurrency trader and technical analyst with over 10 years of hands-on experience analyzing and investing in digital asset markets. After obtaining his bachelor's degree in Finance from the London School of Economics, he worked for major investment banks like JP Morgan, helping build trading systems and risk models for blockchain assets.

    Florian later founded Crypto Insights, a leading research firm providing actionable intelligence on crypto investments to hedge funds and family offices worldwide. He is the author of the bestseller "Mastering Bitcoin Trading" and has been featured in prominent publications like the Wall Street Journal, Bloomberg, and Barron's for his insights on blockchain technologies.

    With extensive knowledge spanning the early days of Bitcoin to today's explosive DeFi landscape, Florian lends his real-world expertise to guide both new entrants and seasoned professionals in capitalizing on the wealth-creating potential of crypto trading while effectively managing its inherent volatility risks.

error: Alert: Content is protected !!